PfizerPro

Med korrekt lægemiddelbrug kan en bedre behandling sikres

Vi tilbyder sundhedsfaglig information om behandlingsområder og lægemidler, materialer for sundhedspersoner og patienter, samt digitale værktøjer der kan støtte igennem behandling. 

Se mere
Tilmeld dig Pfizerpro.dk

Få adgang til ny viden og nyttige værktøjer for sundhedspersoner

  • Hold dig opdateret og få ny viden på sundhedsområdet
  • Du finder information om terapiområder og Pfizer behandling 
  • On-demand videoer, Webinars, møder og andre attraktive uddannelsestilbud
  • Patientprogrammer der hjælper dine patienter igennem deres behandling 
  • Materialer og studier
  • Slide deck resourcer du kan anvende i dit arbejde

Anbefalet til dig

Lægemiddelinteraktioner

Lægemiddelinteraktioner er et allestedsnærværende problem i sundhedsvæsenet. I samarbejde med Assistant Professor, Tore B. Stage, Odense Universitetshospital, er vi i gang med at udarbejde en kort animeret videoserie om denne problematik. Se den første video her om: ”Lægemidlers skæbne i kroppen” 

Videoen bliver den fulgt op med andre korte videoer, der fokuserer på kliniske konsekvenser ved lægemiddelinteraktioner med stærke CYP3A-hæmmere, CYP3A-induktorer og transportproteiner.

Metastatisk og advanceret brystkræft

Metastatisk brystkræft omfatter tre større kliniske og patologiske subtyper, der alle har forskellige prognoser og behandlinger. Disse subtyper er: ER positiv / HER2 negativ, ER positiv / HER2 positiv og triple-negativ brystkræft.

ER+/HER2- udgør den største subgruppe og kan behandles ved at hæmme kræftcellernes cyklin-afhængige kinaser 4 og 6 (CDK4/6) samt østrogen aktiviteten. Dette vil resultere i blokering af kræftcellernes celleproliferation.

 

Få mere viden om CDK4/6
DCL-ONC-DNK-0004 / PP-GEP-DNK-0322 / PP-GEP-DNK-0323 / PP-IBR-DNK-0201 / PP-GEP-DNK-0346 / PP-TCV-DNK-0048 / PP-TCV-DNK-0012