Relateret indhold

Lægemidler i miljøet

Lægemidler spiller en afgørende rolle i behandlingen og forebyggelsen af sygdomme, men spor af lægemidler i miljøet vækker bekymring. I dette I Fokus tema sætter vi spot på lægemidler i miljøet – hvad er udfordringen? Og hvad kan der gøres?

I Fokus

Lægemidler i miljøet

Lægemidler spiller en afgørende rolle i behandlingen og forebyggelsen af sygdomme. Imidlertid er det bekymrende, at der i miljøet kan findes spor af lægemidler, som mistænkes for at kunne have utilsigtede påvirkninger på dyr, planter og mikroorganismer i miljøet1 og måske indirekte på mennesker2.

Miljø
I Fokus

Lægemiddelresistens

Desværre er antibiotikaresistens en trussel mod vores mulighed for at behandle selv simple infektioner i (nær) fremtid. Udvikling af nye antibiotika er for nedadgående, mens forbruget af antibiotika er stigende. Derfor er antibiotikaresistens en af de største trusler mod den globale sundhed, fødevaresikkerhed og udvikling i dag.

Lægemiddelresis
Referencer

1. Boxall ABA. The environmental side effects of medication. EMBO Reports. 2004;5(12):1110-1116. 
2. Kristiansson E et al. Pyrosequencing of antibiotic-contaminated river sediments reveals high levels of resistance and gene transfer elements. PLoS One. 2011;6(2):e17038.

PP-GEP-DNK-0343