I Fokus | PfizerPro
Relateret indhold

Patientindragelse

Patientinddragelse er ét af de nyeste trends, når man taler om læge-patient relationer. Men hvad er patientinddragelse, og hvordan påvirker det klinisk praksis?

I Fokus

Biosimilære lægemidler

De er attraktive fra en betalers synspunkt i et sundhedsvæsen, der står overfor stadigt stigende omkostninger samtidig med øgede krav til behandlingen. Alligevel tager en fuldkommen accept af biosimilære lægemidler tid, og nogle læger og patienter er stadig tøvende.

Biosimilære
I Fokus

Lægemiddelresistens

Desværre er antibiotikaresistens en trussel mod vores mulighed for at behandle selv simple infektioner i (nær) fremtid. Udvikling af nye antibiotika er for nedadgående, mens forbruget af antibiotika er stigende. Derfor er antibiotikaresistens en af de største trusler mod den globale sundhed, fødevaresikkerhed og udvikling i dag.

Lægemiddelresis
I Fokus

Patientindragelse

Konceptet patientinddragelse er relevant for alle interaktioner mellem patienter og læger i hele patientens behandlingsforløb. Inddragede patienter er informerede og deltager aktivt i beslutningerne om deres behandling. De forventer, at lægen besvarer spørgsmål og lytter til derespræferencer og personlige behov.

Patient
DCL-ONC-DNK-0004