Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Relateret indhold

Lægemidler i miljøet

Lægemidler spiller en afgørende rolle i behandlingen og forebyggelsen af sygdomme, men spor af lægemidler i miljøet vækker bekymring. I dette I Fokus tema sætter vi spot på lægemidler i miljøet – hvad er udfordringen? Og hvad kan der gøres?

I Fokus

Lægemidler i miljøet

Lægemidler spiller en afgørende rolle i behandlingen og forebyggelsen af sygdomme. Imidlertid er det bekymrende, at der i miljøet kan findes spor af lægemidler, som mistænkes for at kunne have utilsigtede påvirkninger på dyr, planter og mikroorganismer i miljøet1 og måske indirekte på mennesker2.

Miljø
I Fokus

Patientindragelse

Konceptet patientinddragelse er relevant for alle interaktioner mellem patienter og læger i hele patientens behandlingsforløb. Inddragede patienter er informerede og deltager aktivt i beslutningerne om deres behandling. De forventer, at lægen besvarer spørgsmål og lytter til derespræferencer og personlige behov.

Patient
I Fokus

Lægemiddelresistens

Desværre er antibiotikaresistens en trussel mod vores mulighed for at behandle selv simple infektioner i (nær) fremtid. Udvikling af nye antibiotika er for nedadgående, mens forbruget af antibiotika er stigende. Derfor er antibiotikaresistens en af de største trusler mod den globale sundhed, fødevaresikkerhed og udvikling i dag.

Lægemiddelresis
I Fokus

Biosimilære lægemidler

De er attraktive fra en betalers synspunkt i et sundhedsvæsen, der står overfor stadigt stigende omkostninger samtidig med øgede krav til behandlingen. Alligevel tager en fuldkommen accept af biosimilære lægemidler tid, og nogle læger og patienter er stadig tøvende.

Biosimilære
Referencer

1. Boxall ABA. The environmental side effects of medication. EMBO Reports. 2004;5(12):1110-1116. 
2. Kristiansson E et al. Pyrosequencing of antibiotic-contaminated river sediments reveals high levels of resistance and gene transfer elements. PLoS One. 2011;6(2):e17038.

DCL-ONC-DNK-0004