Lægemiddelresistens – et progressivt problem?

Lægemiddelresistens komplicerer kampen mod mange forskellige sygdomme. Disse artikler sætter fokus på lægemiddelresistens inden for tre meget forskellige områder: Først antibiotikaresistens, som er en af de største internationale sundhedsudfordringer i det 21. århundrede. Dernæst resistens af influenzavirus mod antivirale lægemidler. En undersøgelse har for nylig vist, hvordan antiviral behandling af immunkompromitterede patienter med langvarig influenzainfektion kan føre til resistens over for flere antivirale lægemidler6. Sidst men ikke mindst, lægemiddelresistens ved cancer og mekanismerne bag de kreative måder cancercellerne omgår behandlingen.

 

Lægemiddelresistens

Antibiotikaresistens – en stor international udfordring

Det første antibiotikum blev opdaget i 1928. Siden da har antibiotika spillet en central rolle ved forskellige vigtige gennembrud inden for medicinsk behandling og kirurgi, samt reddet millioner af liv2

Resistens
Lægemiddelresistens

Antiviral resistens mod influenzavirus – en ny trussel?

Influenzavirus er en af de mest vedholdende og uforudsigelige humane patogener5, og sæsonbestemt influenza forårsager alvorlig morbiditet og mortalitet hos højrisikopopulationer – især ældre og immunkompromitterede patienter6.

Resistens
Lægemiddelresistens

Lægemiddelresistens i forbindelse med cancerbehandling er yderst kompliceret

Lægemiddelresistens er en udfordring ved alle typer af cancer og behandlingsmodaliteter – fra systemiske behandlinger, såsom kemoterapi til målrettede behandlinger og immunterapi.

Resistens
Referencer

2. Ventola, C.L. The Antibiotic Resistance Crisis: Part 1: Causes and Threats. Pharmacy and Therapeutics. 2015;40(4):277-283
3. Antimicrobial Resistance: Tackling a crisis for the health and wealth of nations. December 2014. Available at https://amr-review.org/sites/default/files/AMR%20Review%20Paper%20-%20Tackling%20a%20crisis%20for%20the%20health%20and%20wealth%20of%20nations_1.pdf Last accessed 13th of August 2020
6. Trebbien, R. et al. Development of oseltamivir and zanamivir resistance in influenza A(H1N1)pdm09 virus, Denmark, 2014. Euro Surveill. 2017; 22(3): pii=30445)

PP-AIP-DNK-0045