Lægemidler i miljøet 

Lægemidler spiller en afgørende rolle i behandlingen og forebyggelsen af sygdomme. Imidlertid er det bekymrende, at der i miljøet kan findes spor af lægemidler, som mistænkes for at kunne have utilsigtede påvirkninger på dyr, planter og mikroorganismer i miljøet1 og måske indirekte på mennesker2. To britiske professorer Alistair Boxall (professor i miljøvidenskab)  fra University of York og John Sumpter (professor i økotoksikologi) fra Brunel University beretter, hvordan lægemidler i miljøet potentielt kan påvirke økosystemer og menneskers sundhed. Derudover diskuterer de forskellige initiativer, der er nødvendige for at reducere mængden af lægemidler, som bliver udledt i miljøet.

Lægermidler i miljøet

Håndtering af lægemidler udledt i miljøet

Hvorfor er lægemidler i miljøet en global udfordring? Og hvordan kan vi overvinde denne udfordring?

Miljø
Lægermidler i miljøet

En trussel mod økosystemer og menneskers sundhed?

Kunne lægemidler i miljøet potentielt påvirke økosystemer og menneskers sundhed? To ledende eksperter deler deres syn på dette.

Miljø
Lægermidler i miljøet

Grøn kemi og personlig medicin - en vej til at reducere lægemidler i miljøet?

Hvordan kan vi reducere mængden af lægemidler, der kommer ind i miljøet? Og kan grøn kemi og personlig medicin bidrage til dette i fremtiden?

Miljø
Lægermidler i miljøet

Pfizers Grønne Rejse

Som en del af vores engagement i det globale samfund, har Pfizer underskrevet flere chartre designet til at understøtte bæredygtighedsprincipper.

Miljø
Lægemidler i miljøet

Pfizer - en leder i grøn kemi

En central del af Pfizers Grønne Rejse har været - og er fortsat - implementeringen af grøn kemi, et område, hvor Pfizer er en af de førende virksomheder på markedet.

Miljø
Referencer

1. Boxall ABA. The environmental side effects of medication. EMBO Reports. 2004;5(12):1110-1116. 
2. Kristiansson E et al. Pyrosequencing of antibiotic-contaminated river sediments reveals high levels of resistance and gene transfer elements. PLoS One. 2011;6(2):e17038.
 

PP-GEP-DNK-0343