Lægemidler i miljøet

En trussel mod økosystemer og menneskers sundhed?

Based on interviews with Professor of Environmental Science Alistair Boxall, University of York and Professor of Ecotoxicology, Brunel University.

Der er blevet påvist spor af flere hundrede farmaceutiske stoffer i miljøet over hele verden3. Professor i Miljøvidenskab Alistair Boxall fra University of York i Storbritannien og professor i økotoksikologi John Sumpter fra Brunel University, også i Storbritannien, diskuterer, om lægemidler i miljøet potentielt kan påvirke økosystemer og menneskers sundhed.


Lægemidler er designet til enten at være yderst aktive og interagere med receptorer hos mennesker og landbrugsdyr eller at være giftige for organismer såsom bakterier, svampe og parasitter. Mange dyr i naturen har imidlertid lignende receptorsystemer, som mennesker og landbrugsdyr har, og mange af de organismer, som lægemidlerne er målrettet imod, spiller en afgørende rolle i økosystemernes funktion1. Det skaber derfor bekymring om, hvorvidt lægemidler i miljøet potentielt kan påvirke økosystemerne, siger professor Boxall.
 
”Der er kun få lægemidler, hvis koncentration er fundet i en europæisk flod, hvor koncentrationen ligger relativt tæt på den koncentration, der kan forårsage en effekt hos mennesker. Som miljøforsker ville man måske sige: "Jeg er lidt bekymret. Det er ikke en stor trussel, men vi skal holde godt øje med det”, forklarer professor Sumpter.
 
”Bekymringen er baseret på, hvad der kan ske, hvis lægemidler i miljøet kommer ud i vores drikkevand og mad. Der findes allerede en del data om lægemiddelkoncentrationer i drikkevand og i planter, som viser, at i højindkomstområder såsom EU og USA er lægemiddelkoncentrationer i drikkevand og planter meget lavere end de terapeutiske doser, der gives til mennesker. Så risikoen for direkte toksicitet anses for at være ganske lav”, siger professor Boxall.
 
Bekymringen er baseret på, hvad der kan ske, hvis lægemidler i miljøet kommer ud i vores drikkevand og mad. 
 
Selvom eksperterne anser risikoen for en direkte påvirkning af menneskers sundhed som værende lille p.g.a. lægemidler i miljøet, er der én gruppe lægemidler i miljøet, der potentielt kan have en indirekte effekt på menneskers sundhed, nemlig antibiotika.

Potentiel følgevirkning af resistente organismer i miljøet

Bekymringen er, at antibiotika i miljøet kan tilføje selektivt pres på resistente organismer i miljøet, hvilket gør det muligt for disse resistente organismer at udkonkurrere antibiotikafølsomme organismer.
 
Professor Sumpter forklarer:
"Vi har ikke mange reserveantibiotika - fordi patogenerne er blevet resistente over for mange af dem - så vi ønsker ikke yderligere at øge mikroorganismernes resistens overfor antibiotika".
 
Der er iværksat adskillige initiativer for at bremse stigningen af antibiotikaresistens. I 2017 vedtog Europa-Kommissionen en ny europæisk handlingsplan (One Health Action Plan), der er rettet mod antimikrobiel resistens. I planen står bl.a., at menneskers samt dyrs sundhed og miljøet anses for at være indbyrdes forbundet, og at alle tre er potentielle kilder til nye resistente mikroorganismer. Ydermere fremgår det af planen, at der er behov for at indsamle mere og bedre harmoniserede data om antibiotikaresistens i miljøet samt at udvikle metoder til at vurdere de eventuelle forbundne sundhedsrisici for mennesker og dyr10.
 
Ifølge Professorer Boxall og Professorer Sumpter vil en reduktion af udledningen af lægemidler inklusive antibiotika i miljøet kræve adskillige tiltag rettet mod de forskellige emissionsruter samt samarbejde mellem interessenter på området.

Grøn kemi og personlig medicin - en vej til reduktion af lægemidler i miljøet?

 

Læs mere

Håndtering af lægemidler udledt i miljøetHvorfor er lægemidler i miljøet en global udfordring? Og hvordan kan vi overvinde denne udfordring?

Grøn kemi og personlig medicinHvordan kan vi reducere mængden af lægemidler, der kommer ind i miljøet? Og kan grøn kemi og personlig medicin bidrage til dette i fremtiden? 

Pfizers grønne rejseSom en del af vores engagement i det globale samfund, har Pfizer underskrevet flere chartre designet til at understøtte bæredygtighedsprincipper.

Pfizer - en leder i grøn kemi En central del af Pfizers Grønne Rejse er implementeringen af grøn kemi, et område, hvor Pfizer er en af de førende virksomheder på markedet.

Se mere

Referencer


1. Boxall ABA. The environmental side effects of medication. EMBO Reports. 2004;5(12):1110-1116. 
3. Aus der Beek T et al. Pharmaceuticals in the environment – global occurrences. Environmental Toxicology and Chemistry. 2016;35(4): 823–835.
10. The European Commission: A European One Health Action Plan against Antimicrobial Resistance

PP-GEP-DNK-0343 / PP-GEP-DNK-0345