Lægemidler i miljøet

Grøn kemi og personlig medicin - en vej til at reducere lægemidler i miljøet?

Baseret på interviews med professor i miljøvidenskab Alistair Boxall, University of York og professor i økotoksikologi, Brunel University.

Lægemidler i miljøet er en voksende bekymring, men hvordan reducerer vi mængden af lægemidler, der udledes i miljøet - og kan grøn kemi og personlig medicin bidrage til dette i fremtiden?

Grøn kemi

Grøn kemi - også kendt som bæredygtig kemi - er udviklingen af kemiske metoder og processer, der reducerer eller eliminerer brugen af farlige stoffer. Grøn kemi gælder for hele lægemidlets livscyklus, herunder design, fremstilling, brug og endelig bortskaffelse11.

For virkelig at gøre en forskel skal grøn kemi integreres i lægemiddelvirksomhedernes forsknings- og udviklingsindsats, påpeger professor Sumpter.

”I dag håndteres miljøproblemet i slutningen af fremstillingsprocessen, når risikovurderingen foretages. Miljøhåndtering burde flyttes helt til begyndelsen af processen”.

"Traditionelt set har lægemiddelvirksomhederne forsøgt at udvikle meget stabile lægemidler ved at tilsætte halogener, såsom klor eller fluor til det organiske molekyle for at gøre det modstandsdygtigt over for nedbrydning. Formålet har været at sikre, at lægemidler ikke nedbrydes af enzymer og bakterier i den humane mavetarmkanal, før det har haft den ønskede terapeutiske effekt. Hvis det var muligt at designe et grønt molekyle, der ville virke effektivt i menneskekroppen og efterfølgende nedbrydes hurtigt uden for kroppen, ville der ikke være noget problem med lægemidler i miljøet længere" forklarer han.

Professor Boxall er enig i, at udviklingen af et grønt molekyle er den ultimative drøm - men en drøm, der bliver utrolig vanskelig at realisere:

"Det er dyrt og svært at udvikle lægemidler, der er effektive og sikre nok til at blive godkendt og få markedsføringstilladelse. Ydermere er det endnu vanskeligere at tilføje miljørigtige egenskaber på molekylets design" siger han.

Han mener, at det i stedet er mere realistisk at satse på at blive bedre til at udnytte de molekyler, som vi allerede bruger i dag og derved reducere mængden af lægemidler, der udledes i miljøet – f.eks. ved at udvikle mere personlig medicin.

Personlig medicin – vejen til at reducere det samlede medicinforbrug?

Ifølge professor Boxall kan personlig medicin potentielt reducere udledningen af lægemidler i miljøet ved at gøre bedre brug af de aktive farmaceutiske ingredienser, vi i har øjeblikket.

”Genetisk profilering og personlig medicin kan potentielt sikre, at kun de patienter, der har gavn af behandlingen, får den. Endvidere kan man ved hjælp af nanoteknologi gøre stoffer mere målrettede og derved øge virkningen af det aktive stof. Det vil gøre det muligt for patienter at få en lavere dosis af deres medicin”.

Professor Sumpter er enig:
"Jo mere vi lærer om sygdomme, des mere lærer vi, at der er et stort antal stoffer, der kun vil virke i en lille del af patienterne med en given sygdom - idet sygdommen ikke er ens for alle patienter. De molekylære årsager til sygdomme kan variere meget. Det ses eksempelvis i patienter med brystkræft. Så hvis man kunne nå til et punkt, hvor alle lægemidler blev personlige, ville vi sandsynligvis reducere det samlede forbrug af lægemidler".

Imidlertid er omkostningerne ved at producere personlig medicin ekstremt høje, idet man er nødt til at forstå de genetiske baggrunde for de forskellige sygdomme. Professor Sumpter kan også forestille sig forskellige scenarier, hvor personlig medicin ikke er relevant. Eksempelvis vil man i tilfælde af hovedpine blot tage noget smertestillende medicin og ikke afvente at få lavet en genetisk profil for at afgøre, hvilken type smertestillende medicin, der vil være mest effektiv, argumenterer han.

Et andet fremskridt inden for den moderne medicin er biologiske lægemidler, der også kan bidrage til at reducere mængden af lægemidler, som udledes ud i miljøet.

Professor Sumpter forklarer:
”Flere og flere biologiske lægemidler er under udvikling, og Nobelprisen for kemi blev i 2018 givet til de to forskere, der har udviklet teknikken bag fremstilling af biologiske lægemidler12. Biologiske lægemidler er grundlæggende modificerede antistoffer. De er meget store molekyler, der metaboliseres i patienten, og som ikke bliver udskilt. Hvis alle lægemidler kunne blive biologiske, ville problemet med lægemidler i miljøet ikke længere eksistere”.

Håndtering af kerneårsagen

Professor Sumpter mener ikke, det er realistisk at forvente, at problemet med lægemidler i miljøet kan løses i den nærmeste fremtid: 
"Der er ingen nem løsning. Vi skal takle årsagen til problemet for at reducere lægemidler i miljøet. Vi kan ikke få folk til at stoppe med at anvende lægemidler, og det skal vi heller ikke. Men vi skal sørge for, at lægemidlerne ikke bliver udledt i miljøet”.
Både professor Boxall og professor Sumpter understreger, at der er behov for flere initiativer til at løse problematikken med lægemidler, som bliver udledt i miljøet. De fleste interessenter er enige om, at der er et generelt behov for at forbedre håndtering af spildevand. Desuden bør en fortsat udvikling af miljømæssigt bæredygtige produkter, emballage og fremstillingsprocesser på basis af principperne om grøn kemi opmuntres og belønnes13. Derudover, er der behov for uddannelse i samfundet og blandt sundhedspersonale om retmæssig brug af medicin. Endelig bør hensigtsmæssig bortskaffelse af ubrugte og udløbne lægemidler styrkes af alle interessenter, herunder apoteker, hospitaler, sundhedspersonale, lægemiddelproducenter og patienter.
 
(Kilde: Professor i Miljøvidenskab Alistair Boxall, University of York, UK og professor i økotoksikologi John Sumpter, Brunel University, UK)

Læs mere

Håndtering af lægemidler udledt i miljøetHvorfor er lægemidler i miljøet en global udfordring? Og hvordan kan vi overvinde denne udfordring?

En trussel mod økosystemer og menneskers sundhed?Kunne lægemidler i miljøet potentielt påvirke økosystemer og menneskers sundhed? To ledende eksperter deler deres syn på dette.

Pfizers grønne rejseSom en del af vores engagement i det globale samfund, har Pfizer underskrevet flere chartre designet til at understøtte bæredygtighedsprincipper.

Pfizer - en leder i grøn kemi En central del af Pfizers Grønne Rejse er implementeringen af grøn kemi, et område, hvor Pfizer er en af de førende virksomheder på markedet.

Se mere

Referencer

11. United States Environmental Protection Agency (EPA): Definition of green chemistry. Available at https://www.epa.gov/greenchemistry/basics-green-chemistry#definition Last accessed 10 October 2018.
12. The Nobel Prize Organization: Press release: The Nobel Prize in Chemistry 2018 Available at https://www.nobelprize.org/uploads/2018/10/press-chemistry2018.pdf Last accessed 9 October 2018. 
13. Anastas, PT and Warner JC. (1998). Green chemistry: theory and practice. Oxford [England]; New York: Oxford University Press.

PP-GEP-DNK-0343 / PP-GEP-DNK-0345