Lægemidler i miljøet 

Pfizers Grønne Rejse

Baseret på interviews med ledende Pfizer medarbejder, Steve Brooks, Vice President of Global Environment, Health and Safety og Tom Polton, Senior Direktør for Product Stewardship og Environmental Sustainability.

Pfizers arbejde for at styrke miljømæssig bæredygtighed - omtalt som Pfizers Grønne Rejse – dækker over en bred række initiativer, herunder reduktion af virksomhedens kulstof-fodaftryk, håndtering af spildevand på en ansvarlig måde, implementering af mere grøn kemi og minimering af affald.

 
 
Rejsen har været i gang siden årtusindeskiftet, og der er undervejs nået flere milepæle samt sat nye mål. Udledningen af drivhusgasser mellem 2000 og 2014 er blevet halveret. Pfizer er ved at nærme sig det tredje mål for at mindske kulstof-fodaftryk ved yderligere at reducere drivhusgasemissionerne med 20 % i 2020 ift. 2012. Ifølge Tom Polton, senior direktør for Product Stewardship og Environmental Sustainability hos Pfizer er virksomhedens miljømål på ingen måde tilfældige:

”Alle virksomheder i alle sektorer skal deltage i at minimere deres medvirken til klimaforandringerne. Vores nuværende mål for CO2-reduktion er videnskabeligt baseret og i overensstemmelse med anbefalinger, der beror på at stabilisere den globale temperaturstigning" siger han.

Målene skal nås ved hjælp af en kombination af store initiativer som vindmøller på Pfizer-anlægget i Puurs i Belgien, og flere mindre initiativer som optimering af systemer og ved at slukke for ikke-kritisk udstyr uden for produktionstid.
 

Antimikrobiel resistens - et af Pfizers fokusområder

Lægemidler i miljøet skaber megen bekymring grundet de potentielle skadelige virkninger, de kan medføre på økosystemerne og – i værste fald – på menneskers sundhed. Nærmere bestemt forårsager tilstedeværelsen af antibiotika i miljøet bekymring, da det kan medføre overførsel af resistente gener og udvikling af humane patogener, som er resistente overfor antimikrobielle lægemidler.

Menneskers brug og efterfølgende udskillelse af ikke-metaboliserede antibakterielle lægemidler via urin er en vigtig kilde til antibiotika i miljøet. Andre kilder omfatter uhensigtsmæssig brug eller overforbrug af antibiotika i landbruget, antibiotikabrug til afgrøder og utilsigtede udledninger fra produktionssteder. Steve Brooks, vicepræsident for Globalt Miljø, Sundhed og Sikkerhed hos Pfizer er opsat på at reducere virksomhedens bidrag til sidstnævnte:

”Antibiotika i miljøet er en potentiel risiko for menneskers sundhed. Selvom udledning af antibiotika i forbindelse med fremstilling ikke er den største synder, vil vi som biofarmaceutisk virksomhed ikke bidrage til forurening eller skade menneskers sundhed. Det er kontraproduktivt for, hvad vores branche og vores virksomhed handler om” siger Brooks.

"Mange antibiotika er generiske lægemidler, hvor prisniveau, omkostninger og adgang er vigtige overvejelser. Mange antibiotika produceres desuden i lande med billig arbejdskraft såsom Indien og Kina. De lande står over for betydelige udfordringer, når det kommer til effektiv affaldshåndtering og rensning af spildevand generelt" forklarer Brooks.
 
Vi vil som biofarmaceutisk virksomhed ikke bidrage til forurening eller skade menneskers sundhed. Det er kontraproduktivt for, hvad vores branche og vores virksomhed handler om” siger Brooks.
 
Nogle forskere har set en sammenhæng mellem antibiotika i miljøet omkring produktionssteder i Indien og resistente bakterier i området. Bekymringen er derfor, at der opstår resistente bakterier i nærheden af produktionsanlæggene, hvilket kan bidrage til udbredelsen af den globale antibiotikaresistens14,15.

"Muligheden for, at der kan forekomme antibiotikaforurening i miljøet i nærheden af produktionsanlæg, betyder, at vi skal evaluere - og om nødvendigt lave foranstaltninger for at minimere - udledning af aktive farmaceutiske ingredienser fra antibiotikaproduktionen på tværs af vores forsyningskæder" forklarer Brooks. Han tilføjer:

”I Pfizer har vi et program til at gennemgå den miljømæssige ydeevne af vores egne produktionsanlæg verden over såvel som produktionsanlæg af vores leverandører. Vores vurdering af leverandører involverer inspektioner af fabrikkerne og inspektioner af området uden for fabrikkerne for at få en forståelse for lokale forhold. Vi er opmærksomme på, at nogle interessenter tidligere har rapporteret dårlige miljøforhold i nærheden af nogle kemiske produktionsanlæg i Indien, eksempelvis, og vi vil sikre, at vi retmæssigt vurderer, og hvis nødvendigt retter op på vores leverandørers ydeevne. Han fortsætter:

"Vi vil vide, hvor meget af et antibiotikums aktive ingredienser, der udledes fra produktionsstederne i spildevandet og fra rensning af spildevand til vandrecipienter. Vi følger hver proces for at forstå, hvor materialet ender. Vi kræver, at vores antibiotikaleverandører gør det samme. 
 
I Pfizer har vi et program til at gennemgå den miljømæssige ydeevne af vores egne produktionsanlæg verden over såvel som produktionsanlæg af vores leverandører.
Nærværende eksempler på relativt lavteknologiske og omkostningslave løsninger kan være med til at reducere den samlede mængde antibiotika, der renses i biologiske spildevandsanlæg, betydeligt. I de tilfælde, hvor enkle initiativer ikke er nok til at reducere den endelige koncentration af antibiotika, kan yderligere tiltag i produktionsforarbejdningen være berettiget. Det kan være fordelagtigt at måle koncentrationen af antibiotika i repræsentative prøver af produktionsaffald eller i vandrecipienter.

Foretages målinger på en videnskabelig valid måde, kan de informere fremstillingssteder om, hvorvidt de antibiotiske udledninger er tilstrækkeligt kontrolleret, eller om der er behov for yderligere tiltag for at efterleve målene for udledning. 
 

Pfizer og AMR Industry Alliance

Udover at stå i spidsen for Pfizers arbejde med miljø og bæredygtighed sidder Steve Brooks i bestyrelsen i produktionsgruppen i  AMR Industry Alliance.  

Tidligere i år offentliggjorde AMR Industry Alliance en  arbejdsramme, som sætter fokus på ansvarlig produktion af antibiotika. Virksomhederne offentliggjorde i september 2018 den første liste med videnskabeligt baserede mål for udledningen af antibiotika under fremstillingen.


Målene for udledning var baseret på forskning af professor Joakim Larsson fra Göteborg Universitet (Sverige) og andre akademiske forskere. Larsson er ekspert inden for udledning af antibiotika og har fremhævet spørgsmålet om antimikrobiel resistens i årtier16.

"Vores nylige offentliggørelse af målene for udledning har fået meget positiv opmærksomhed fra den amerikanske regering og Center for Disease Control (CDC). Det glæder os, at professor Larsson, en væsentlige akademisk stemme inden for dette område, har anerkendt vores arbejde som et vigtigt skridt for industrien" siger Brooks og fortsætter:

"Vi forsøger nu at udbrede AMR-alliancens arbejde blandt andet via Den Europæiske Lægemiddelindustriforening (EFPIA) for at få en endnu bredere koalition af virksomheder til at adoptere arbejdsrammerne og de mål for udledning, vi offentliggjorde”. 
 

Læs mere

Håndtering af lægemidler udledt i miljøetHvorfor er lægemidler i miljøet en global udfordring? Og hvordan kan vi overvinde denne udfordring?

En trussel mod økosystemer og menneskers sundhed?Kunne lægemidler i miljøet potentielt påvirke økosystemer og menneskers sundhed? To ledende eksperter deler deres syn på dette.

Grøn kemi og personlig medicinHvordan kan vi reducere mængden af lægemidler, der kommer ind i miljøet? Og kan grøn kemi og personlig medicin bidrage til dette i fremtiden? 

Pfizer - en leder i grøn kemi En central del af Pfizers Grønne Rejse er implementeringen af grøn kemi, et område, hvor Pfizer er en af de førende virksomheder på markedet.

Se mere

Referencer

14. Rutgersson C et al. Fluoroquinolones and qnr genes in sediment, water, soil, and human fecal flora in an environment polluted by manufacturing discharges. Environ Sci Technol. 2014;48(14):7825–32. 
15. Kristiansson E et al. Pyrosequencing of antibiotic-contaminated river sediments reveals high levels of resistance and gene transfer elements. PLoS One. 2011;6(2):e17038.

PP-GEP-DNK-0343 / PP-GEP-DNK-0345