Patientinddragelse

Patientinddragelse er ét af de nyeste trends, når man taler om læge-patient relationer. Den inddragede patient har ændret lægens rolle fra at være en autoritet til at agere som en vejleder for patienten. Men hvad er patientinddragelse, og hvordan påvirker det klinisk praksis?

 

Patientinddragelse

Patientinddragelse – Blot endnu et modeord?

Ifølge professor Angela Coulter har patientinddragelse ført til en omvæltning af det paternalistiske hierarki i det konventionelle sundhedsvæsen.

Patient
Patientinddragelse

Patienter ønsker bedre kommunikation med deres læge

Hvordan kommunikerer man med den inddragede patient?

Hvordan
Patientinddragelse

Tretrinsmodel til patientinddragelse

Tretrinsmodellen giver en let tilgængelig struktur, som for læger kan bruges til at kommunikere med og involvere patienter i fælles beslutningstagning.

Tretrinsmodel
Patientinddragelse

Inddraget behandling gennem hele patientforløbet

Øg medicinkomplians gennem patientinddragelse. Når patienten føler sig inddraget, vil det også have en positiv indflydelse på medicinkomplians.

Behandling
PP-GEP-DNK-0332