Patientinddragelse

Hvordan kommunikerer man med den inddragede patient?

 
Det falder ikke alle læger naturligt, at kommunikere på en måde som fremmer patientinddragelse. For nogle er det en færdighed, der skal læres. Det kræver indlevelse, ydmyghed og øvelse, siger Angela Coulter:
 
"Læger, der er gode til denne type engagement har generelt stor empati, er ydmyge i stedet for overlegne, og de blevet uddannet i det.  De anerkender vigtigheden af patientinddragelse, og de har udviklet de kommunikationsfærdigheder, der kræves for at gøre det lettere", forklarer hun.
 

Patienter ønsker bedre kommunikation med deres læge

Patientundersøgelser har konsekvent vist, at patienter ønsker bedre kommunikation med deres læge. 
Patienter, som oplever god kommunikation med deres læge, er mere tilbøjelige til at dele de nødvendige oplysninger til at stille en nøjagtig diagnose. Patienter har også større tendens til at følge lægens råd, tage medicinen som foreskrevet og er mere tilfredse med deres behandling. Det er vigtigt, fordi patienters enighed i deres behandling har en positiv indvirkning på deres forløb3.
 
Men hvordan kommunikerer lægen på en måde, der opfylder patientens krav? Læger som etablerer en god personlig kontakt, leverer information i henhold til patientens behov, støtter patienten i at udtrykke præferencer og værdier, og opfordrer patienten til at stille spørgsmål, har evnen til at opbygge tillid hos deres patienter.
 

Etablér en god personlig kontakt

Lægen bør etablere en god personlig kontakt, som danner grundlaget for interaktionen med patienten, og som inkluderer patienten i processen. Det er altafgørende at sikre, at patienten føler sig set, hørt og forstået4. Dette kan gøres ved omhyggeligt at forklare behandlingsmulighederne, at se på patienten når denne taler, og tage sig tid til at sikre, at alle spørgsmål bliver besvaret5.
 
Gode kommunikationsfærdigheder er ikke kun påkrævet i forhold til at støtte patienten i at udtrykke behov og værdier, men også i forhold til kommunikation af videnskabelig information om sygdommen og behandlingsmuligheder til patienten, påpeger Angela Coulter:
 
"Læger skal være meget gode videnskabmænd. De skal have en indgående forståelse af evidensen og kunne formidle komplekse emner til patienten på en klar og tydelig måde: Hvilke risici og fordele er der ved en behandling, hvad er prognosen osv. Det er en svær, men vigtig opgave, og læger skal lære, hvordan man gør – fordi patienterne forventer at deltage i fælles beslutningstagning", siger hun.
 
 
Hvordan kommunikerer man med den inddragede patient?
 

Vurder patientens behov for oplysninger

Det er vigtigt at vurdere patientens følelsesmæssige tilstand og evne til at forstå komplekse oplysninger, før lægen starter en diskussion om potentielle behandlingsmuligheder6. I en undersøgelse rapporterede kræftpatienter, at de skriftlige oplysninger, de modtog, var for detaljerede, og at lægen ikke tog hensyn til, hvor mange oplysninger den enkelte patient kunne forstå eller ønskede at få5. Undersøgelsen viser behovet for, at læger anerkender, at selv om nogle patienter kan foretrække at modtage omfattende oplysninger om deres prognose, detaljerede oplysninger om risiciene og fordelene ved de forskellige behandlingsmuligheder, og hvordan sygdommen kan påvirke deres liv, vil andre patienter måske finde dette informationsniveau for overvældende.
 

Støt patienten i at udtrykke behov og værdier

Lægen er nødt til at deltage i en samtale med patienterne om deres livsstil, præferencer og værdier, understreger Angela Coulter:
 
"Patienten er eksperten med hensyn til, hvordan det er at opleve sygdommen i den pågældende patients sociale situation", forklarer hun.
 

Patienten skal opmuntres til at stille spørgsmål

En anden undersøgelse viste, at én ud af fire patienter havde ubesvarede spørgsmål med hensyn til, hvad deres sygdom betød for dem, deres livsstil og deres fremtid. Patienterne undlod at stille disse spørgsmål, fordi de følte, at lægen havde for travlt til at besvare deres spørgsmål. Patienterne i undersøgelsen ville ikke belaste sundhedssystemet unødigt, og de følte, at det var upassende at stille spørgsmål til informationen givet af lægen.
Dette understreger vigtigheden af, at lægen opmuntrer patienterne til at stille alle de spørgsmål, som de har7.
 
For at løse dette problem har Dansk Selskab for Patientsikkerhed udarbejdet en folder med spørgsmål, som patienter og deres pårørende har fundet relevante at stille på forskellige stadier i behandlingen. Folderen opfordrer også patienter til at huske at stille deres egne spørgsmål. En undersøgelse viste, at 40 procent af patienterne følte, at de havde en mere aktiv dialog med lægen ved brug af denne folder, og 86 procent, følte, at samtalen havde et positivt resultat7.
 

Bevidsthed, uddannelse og nødvendige strukturelle ændringer

Patienter, som oplever god kommunikation med deres læge, er mere tilbøjelige til at dele de oplysninger, der er nødvendige for at stille en nøjagtig diagnose, og er mere tilbøjelige til at følge både rådgivning og den ordinerede behandling3. Det er derfor vigtigt at øge bevidstheden og uddanne lægerne.  Strukturelle og organisatoriske ændringer er også nødvendige for at sikre, at lægen har tid nok til at kommunikere med patienten på en måde, der fremmer patientinddragelse og delt beslutningstagning. En undersøgelse blandt læger fandt, at 90 procent følte at patientkontakten led på grund af for meget fokus på effektivitet og aktiviteter, og 70 procent følte, at de ikke havde tid nok med den enkelte patient7.
 
 

Læs mere om patientinddragelse

Patientinddragelse - blot endnu et modeord?Ifølge professor Angela Coulter har patientinddragelse ført til en omvæltning af det paternalistiske hierarki i det konventionelle sundhedsvæsen

Tretrinsmodel til patientinddragelseTretrinsmodellen giver en let tilgængelig struktur, som for læger kan bruges til at kommunikere med og involvere patienter i fælles beslutningstagning.

Inddraget behandling gennem hele patientforløbetØg medicinkomplians gennem patientinddragelse. Når patienten føler sig inddraget, vil det også have en positiv indflydelse på medicinkomplians

Inspiration til patientinddragelse

Referencer

3. Ha JF et al. Doctor-Patient Communication: A Review. The Ochsner Journal. 2010;10(1):38-43.
4. Tongue et al. Communication Skills for Patient-Centered Care 2005
5. Tamirisa NP et al. Patient and physician views of shared decision making in cancer. Health Expect. 2017; 20(6): 1248–125
6. Haga SB. Re-structuring the patient-provider communication process to empower patients. http://www.bioethics.net/2017/11/re-structuring-the-patient-provider-communication-process-to-empower-patients/ Last accessed 18 April 2018
7. European Patients Forum. Empowered patients are an asset to society. Conference Report. June 2015

PP-GEP-DNK-0332