Frugtbart samarbejde kan motivere livsstilsændringer

Livsstilsændringer har stor betydning for forløbet af mange kroniske sygdomme. Et frugtbart samarbejde mellem læge og patient kombineret med fokuseret patientoplysning kan inspirere og motivere patienten til at implementere gavnlige livsstilsændringer såsom en sundere kost, fysisk aktivitet osv. Succesen af en sådan tilgang afhænger af, hvor godt lægen støtter og forstår patientens personlige engagement og motivation med hensyn til konsekvent at bruge disse nye værktøjer og viden9.
 
Inddraget behandling gennem hele patientforløbet
 

Øg compliance gennem patientinddragelse

Når patienten føler sig inddraget, vil det også have en positiv indflydelse på compliance. Manglende compliance er en alvorlig forhindring for behandling af kroniske sygdomme, med en gennemsnitlig prævalens for manglende compliance på 50 procent. Patienter, der føler, at de er herre over deres egen sundhed og i stand til at tage de nødvendige handlinger for at forbedre deres eget helbred – f.eks. starte en behandling og indføre livsstilsændringer – og, som har tillid til, at lægen har anbefalet den bedste behandling for dem, er mere tilbøjelige til at fastholde behandlingen.10

En nylig systematisk gennemgang af data fra 154 forsøg, der dækker over en række sygdomme, viste at patientinddragelse i form af højt niveau af egendrift og en stærk følelse af at have kontrol over sit eget helbred, fremmer compliance. Ud over at tro på egne evner og kontrol, er det vigtigt, at patienterne anerkender lægens faglige ekspertise og indflydelse på deres helbred, konkluderede gennemgangen.10 
 

Selvmonitorering kan forbedre overlevelse

I forbindelse med selvmonitorering af sygdom spiller lægen en vigtig rolle med hensyn til at forbedre patientens forståelse af sygdomssymptomerne og forståelse for hvornår patienten til at kontakte lægen i tilfælde af symptomforværring. Lægen kan også introducere patienten til digitale værktøjer, der kan hjælpe patienterne med selv at overvåge deres sundhed og symptomer. 
 
Patientrapporterede oplysninger er et eksempel på, hvordan inddragede patienter kan spille en vigtig rolle i behandlingen af deres egen sygdom ved at rapportere om deres helbred, livskvalitet, eller funktionelle status forbundet med den behandling, de har modtaget:
 
I et nyligt studie blev kræftpatienter, der behandles med kemoterapi, tilfældigt tildelt til en gruppe, som selvrapporterede 12 almindelige symptomer via tabletcomputere (interventionsgruppe) eller til en gruppe, hvis symptomer blev monitoreret og dokumenteret af klinikere, som er den sædvanlige fremgangsmåde i klinisk praksis. I interventionsgruppen fik de behandlende læger udskrifter med symptomer ved patientbesøg, og sygeplejersker modtog e-mailvarsler, når patienterne rapporterede alvorlige eller forværrede symptomer. Studiet viste, at webbaseret symptommonitorering med patientrapporterede oplysninger medførte forbedringer i overlevelse såvel som væsentlige forbedringer i patientens livskvalitet.11
 

Patientinddragelse – århundredets gennembrud inden for lægemidler

Patientinddragelse er ikke et spørgsmål om at "tage magt" væk fra lægen for at give den til patienten. Det drejer sig om at etablere en symbiose, der giver en større og bedre behandling end lægen og patienten kan opnå hver for sig. Denne symbiose er karakteriseret ved ligeværdig deling af magten – lægen og patienten er gensidigt aktive, de respekterer hinandens behov, og de arbejder sammen for at opnå et resultat.12
 
Patientinddragelse og patientens engagement i sundhedspleje er blevet udnævnt til "århundredets gennembrud inden for lægemidler", fordi det har potentiale til at opnå forbedrede sundhedsresultater, bedre patientpleje, og lavere omkostninger13. Lægen kan spille en vigtig rolle i løbet af patientforløbet med hensyn til at hjælpe patienter med at blive inddraget, og tage kontrol over deres sygdom i deres daglige liv – og det er vigtigt, at lægen griber muligheden.
 
Patientinddragelse er imidlertid ikke et spørgsmål om at "tage magt" væk fra lægen for at give den til patienten.  Det drejer sig om at etablere en symbiose, der giver en større og bedre behandling end lægen og patienten kan opnå hver for sig.
 

Læs mere om patientinddragelse

Patientinddragelse - blot endu et modeord?Ifølge professor Angela Coulter har patientinddragelse ført til en omvæltning af det paternalistiske hierarki i det konventionelle sundhedsvæsen.

Hvordan kommunikerer man med den inddragede patient?Patienter ønsker bedre kommunikation med deres læge.

Tretrinsmodel til patientinddragelseTretrinsmodellen giver en let tilgængelig struktur, som for læger kan bruges til at kommunikere med og involvere patienter i fælles beslutningstagning.

Inspiration til patientinddragelse

Referencer

 7. European Patients Forum. Empowered patients are an asset to society. Conference Report. June 2015
 9. Fisher L et al. A practical framework for encouraging and supporting positive behaviour change in diabetes. Diabet Med. 2017 Dec;34(12):1658-1666.
10. Náfrádi L et al. Is patient empowerment the key to promote adherence? A systematic review of the relationship between self-efficacy, health locus of control and medication adherence. PLoS One. 2017 Oct 17;12(10):e0186458.
11. Basch EM et al. Overall survival results of a randomized trial assessing patient-reported outcomes for symptom monitoring during routine cancer treatment. Journal of Clinical Oncology 2017 35:18_suppl, LBA2-LBA2
12. Johnston KJ. Patient empowerment in the United States: a critical commentary.  Health Expect. 1999; 2(2): 82–92.
13. Chen J et al. Personalized Strategies to Activate and Empower Patients in Health Care and Reduce Health Disparities. Health education & behavior: the official publication of the Society for Public Health Education. 2016;43(1):25-34. 

PP-GEP-DNK-0332, PP-GEP-DNK-0331