Patientinddragelse

Patientinddragelse - blot endnu et modeord?

Patientinddragelse er ét af de nyeste trends, når man taler om læge-patient relationer. Den inddragede patient har ændret lægens rolle fra at være en autoritet til at agere som en vejleder for patienten. Men hvad er patientinddragelse, og hvordan påvirker det klinisk praksis?
 
Verdenssundhedsorganisationen (WHO) definerer patientinddragelse som1:
"En proces hvorunder patienterne forstår deres rolle, får den viden og de færdigheder af deres læge der skal til for at udføre en opgave i et samfund, der anerkender nationale og kulturelle forskelle og somopfordrer til patientinddragelse."
 

Hvem er den inddragede patient?

Enhver patient kan inddrages med den rette støtte, understreger Angela Coulter:
"Hvis læger holder op med at lave antagelser og begynder at opmuntre deres patienter til at fortælle, hvad der er vigtigst for dem, kan alle patienter føle sig inddragede."
 
"At inddrage folk handler i virkeligheden om at hjælpe folk med  at opnå deres potentiale"
 
Konceptet patientinddragelse er relevant for alle interaktioner mellem patienter og læger i hele patientens behandlingsforløb. Inddragede patienter er informerede og deltager aktivt i beslutningerne om deres behandling. De forventer, at lægen besvarer spørgsmål og lytter til derespræferencer og personlige behov. Den inddragede patient kan også bede andre sundhedspersoner og medpatienter om råd.
 
I følge Angela Coulter kan flere læger med fordel tilpasse deres kommunikationsstil:
"Nogle læger holder fast i en gammeldags måde at kommunikere på, som faktisk umyndiggør patienter. Men det skal de holde op med og i stedet begynde at støtte deres patienter i at gøre, hvad de kan for at fremme deres egen sundhed. At inddrage patienter handler i virkeligheden om at hjælpe dem med at opnå deres potentiale”, pointerer hun.
 
 

Læs mere om patientinddragelse

Hvordan kommunikerer man med den inddragede patient?Patienter ønsker bedre kommunikation med deres læge.

Tretrinsmodel til patientinddragelseTretrinsmodellen giver en let tilgængelig struktur, som for læger kan bruges til at kommunikere med og involvere patienter i fælles beslutningstagning.

Inddraget behandling gennem hele patientforløbetØg medicinkomplians gennem patientinddragelse. Når patienten føler sig inddraget, vil det også have en positiv indflydelse på medicinkomplians.

Inspiration til patientinddragelse

Referencer
  1. World Health Organization. WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care. 2009
  2. Cox, P et al. Financing Sustainable Healthcare in Europe: New Approaches for New Outcomes. 2007 https://media.sitra.fi/2017/02/28141943/The_Cox_Report-2.pdf Last accessed 18 April 2018
PP-GEP-DNK-0332