Patientinddragelse

Tretrinsmodel til patientinddragelse

Vellykket fælles beslutningstagning er stærkt forbundet med bedre sygdomsstyring, compliance, patientens bedring, reducerede helbredsrelaterede omkostninger og forbedret patienttilfredshed5. Men hvordan kan lægen hjælpe med at inddrage patienten til at deltage i en fælles beslutningstagning? Succesen af fælles beslutningstagning afhænger af lægens evne til at kommunikere fordele og risici ved forskellige behandlingsmuligheder samt afklare patientens værdier og præferencer.
 
Professor Angela Coulter definerer fælles beslutningstagning som "klinikere og patienter arbejder sammen om at vælge tests, behandlinger, og støttestrategier, baseret på klinisk evidens og patientens informerede samtykke".
 
 
 
Fælles beslutningstagning sker kun, når lægen og patienten i fællesskab bliver enige om en behandling, baseret på den bedste tilgængelige evidens og vægtet i henhold til en patients individuelle værdier og præferencer. Succesen af en fælles beslutningstagning afhænger af lægens evne til at kommunikere fordele og risici ved forskellige behandlingsmuligheder, samt afklare patientværdier og præferencer.
Patienten kan ikke træffe en ordentlig beslutning baseret på deres personlige præferencer uden at forstå behandlingsmuligheder og prognosen5.
 
Succesen af fælles beslutningstagning afhænger af lægens evne til at kommunikere fordele og risici ved forskellige behandlingsmuligheder samt afklare patients værdier og præferencer.
 
Patient Empowerment
 
En undersøgelse blandt kræftpatienter viste, at de fleste patienter ønsker at spille en aktiv rolle i beslutninger vedrørende deres helbred, men de ønsker også at høre deres læges anbefalinger baseret på klinisk evidens og lægens individuelle præferencer – f.eks. hvilke muligheder ville lægen vælge, hvis lægen eller et af lægens familiemedlemmer var i samme situation5.
 
 

Tretrinsmodel

Tretrinsmodellen giver en let tilgængelig struktur, som for læger kan bruges til at kommunikere med og involvere patienter i fælles beslutningstagning. Den består af tre samtalefaser: Teamfasen, mulighedsfasen og beslutningsfasen8:
1. Teamsamtale

Den består af at tilbyde støtte til patienter, når de bliver præsenteret for valg, og at høre deres mål som et middel til at vejlede beslutningsprocesser.

2. Samtale om muligheder

Den består af at sammenligne alternativer under anvendelse af principper for risikokommunikation for sundhedsområdet. Læs mere

3. Beslutningssamtale

Den består i at nå frem til beslutninger, der afspejler patienternes informerede præferencer, vejledt af lægens ekspertise.

Tretrinsmodellen

Tilpasset fra Elwyn Get al. BMJ 2017. Fig. 3.

 

 

Læs mere om patientinddragelse

Patientinddragelse - blot endu et modeord?Ifølge professor Angela Coulter har patientinddragelse ført til en omvæltning af det paternalistiske hierarki i det konventionelle sundhedsvæsen.

Hvordan kommunikerer man med den inddragede patient?Patienter ønsker bedre kommunikation med deres læge.

Inddraget behandling gennem hele patientforløbetØg medicinkomplians gennem patientinddragelse. Når patienten føler sig inddraget, vil det også have en positiv indflydelse på medicinkomplians.

Inspiration til patientinddragelse

Referencer

5. Tamirisa NP et al. Patient and physician views of shared decision making in cancer. Health Expect. 2017; 20(6): 1248–125
8. Elwyn G et al. A three-talk model for shared decision making: multistage consultation process. BMJ 2017; 359: j4891. 

PP-GEP-DNK-0332, PP-GEP-DNK-0330