Informationen på dette website er kun beregnet til Sundhedspersoner i Danmark

Søg

Menu

Close

Log indLog ud LægemidlerTerapiområderPfizerConnectPfizerConnectArrangementerMaterialerEfteruddannelse

Menu

Close

Om CIBINQOEffektOverblikEffekten af CIBINQO + Topikal behandlingEffekten af CIBINQO uden Topikal behandlingReduktion af risikoen for opblussenLangtids effekt resultaterKliniske målSikkerhedSikkerhedsprofilSikkerhedshensynLab AbnormiteterDosering og labmonitoreringDoseringLab MonitoreringRessourcerArrangementerMaterialerVideoer
Oral Surveillance v. Lars Erik Kristensen og Bent Deleuran

Nyt langtidsstudie belyser sikkerhedsprofilen af Xeljanz® (tofacitinib) til reumatologiske højrisikopatienter.1

Langtidsstudiet Oral Surveillance (A3921133) er publiceret som det første og eneste studie af JAK-hæmmere i en selekteret højrisiko patientgruppe fulgt over en længere årrække (median 4 år).1

Ytterberg SR. N Engl J Med. 2022;386(4);316-326_CV and Cancer risk w Tofa in RA (1133)Xeljanz SmPC
Indikation Cibinqo® 

Juvenil idiopatisk artrit (JIA)
Tofacitinib er indiceret til behandling af aktiv polyartikulær juvenil idiopatisk artrit (reumafaktor positiv [RF+] eller negativ [RF-] polyartrit og udvidet oligoartrit), samt juvenil psoriasisartrit (PsA) hos patienter, der er 2 år og ældre, og som ikke har haft tilstrækkeligt respons på tidligere behandling med DMARDs. 
Tofacitinib kan gives i kombination med methotrexat (MTX) eller som monoterapi i tilfælde af intolerance over for MTX, eller hvor fortsat behandling med MTX er uhensigtsmæssig. (SmPC)

Ankyloserende spondylitis (AS) 
Tofacitinib er indiceret til behandling af voksne patienter med aktiv ankyloserende spondylitis (AS), der har vist utilstrækkeligt respons på konventionel behandling. (SmPC)

Reumatoid artrit (RA) 
Tofacitinib i kombination med methotrexat (MTX) er indiceret til behandling af moderat til svær aktiv reumatoid artrit (RA) hos voksne patienter, som har haft utilstrækkeligt respons på, eller som ikke har tolereret behandling med et eller flere sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler (DMARDs).
Tofacitinib kan gives som monoterapi i tilfælde af intolerans over for MTX, eller hvis behandling med MTX er uhensigtsmæssig.  (SmPC) 

Psoriasisartrit (PsA)
Tofacitinib i kombination med MTX er indiceret til behandling af aktiv psoriasisartrit (PsA) hos voksne patienter, som har haft utilstrækkeligt respons på, eller som ikke har tolereret behandling med et tidligere sygdomsmodificerende antireumatisk lægemiddel (DMARD). (SmPC)

Ulcerativ colitis (UC)
Tofacitinib er indiceret til behandling af voksne patienter med moderat til alvorlig aktiv ulcerativ colitis (UC), der har haft et utilstrækkeligt respons, ophørt respons, eller har været intolerante over for enten konventionel behandling eller et biologisk lægemiddel. (SmPC)

Xeljanz pligttekst

GCMA missing

Bivirkninger skal indberettes. Hvis du vil rapportere en bivirkning, kan du kontakte Pfizer på e-mail: [email protected]

 

PfizerPro kontoPfizerPro konto

Få adgang til information, materialer, efteruddannelse samt modtag kommunikation om Pfizers lægemidler og vacciner.

Log indRegisterMin profilLog ud

Informationen på dette website er kun beregnet til Sundhedspersoner i Danmark.

Denne hjemmeside er udarbejdet til dig af Pfizer Danmark.

 

© Pfizer 2023. Alle rettigheder til denne hjemmeside forbeholdes Pfizer ApS.

PP-CIB-DNK-0075
Du forlader nu Pfizer
Du forlader nu et Pfizer-drevet website. Links til alle eksterne websites leveres som en ressource til vores besøgende. Pfizer påtager sig intet ansvar for indholdet af websites, der ikke ejes og drives af Pfizer.