Dosering

Inflectra® er tilgængelig  som pulver, der efter rekonstitution med vand til injektioner, skal fortyndes med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) infusionsvæske og kan derefter gives intravenøst4.

Inflectra® fås kun på recept, og behandlingen skal initieres og følges af en kvalificeret læge med erfaring i diagnostik og behandling af reumatoid artrit, inflammatoriske tarmsygdomme, ankyloserende, spondylitis, psoriasis artrit eller psoriasis4

Dosis af Inflectra® varierer efter patientens vægt, indikationer og sygdomstilstand4.

Inflectra® gives som regel som 3 mg pr. kilo kropsvægt ved reumatoid artrit. Hvis patientens respons ikke er tilstrækkeligt, eller hvis responsen ophører, kan man overveje at øge dosis trinvist med ca. 1,5 mg/kg op til maksimum 7,5 mg/kg hver 8. uge. Alternativt kan administration af 3 mg/kg så ofte som hver 4. uge overvejes4

Dosis er 5 mg pr kilo for alle behandlingsområder.

Når man starter med Inflectra®, gives de indledende doser ved uge 0, 2 og 6 (induktionsbehandling). Derefter gives infusionerne hver 8. (eller 6.) uge (vedligeholdelsesbehandling).

Se nedenstående oversigt over dosering og doseringsintervaller4.


 

Se mere

Bestil værktøjer til behandlingen med Inflectra

Screening

Denne checkliste giver vejledning om screening og udvælgelse af patienter. Den fremhæver de kontraindikationer og identificerede risici, der er ved behandling med INFLECTRA.

Sikkerhedsinformation til ordinerende læger

Infliximab kan være forbundet med alvorlige, potentielt livstruende bivirkninger, som skal forebygges eller identificeres, og behandles så hurtigt som muligt.

Observationsskema

Til behandlere, der skal give Inflectra

Sikkerhedsinformation - børn

Til børn med inflammatorisk tarmsygdom.

Infusionsplan - 6-8 uger

Behandling hver 6.-8. uge

Infusionsplan - 8 uger

Behandling hver 8. uge

Fodnoter

Inflectra® vedligeholdelsesinfusioner gives hver 6.–8. uge hos patienter med ankyloserende spondylitis. For alle andre indikationer gives vedligeholdelsesinfusionerne hver 8. uge.

Referencer

4. INFLECTRA® SmPC 27 feb. 2018.

Indikationer

Inflectra®, i kombination med methotrexat, er indiceret til reduktion af sygdomstegn og symptomer samt forbedring af fysisk funktionsevne hos:

  • voksne patienter med aktiv sygdom, når responset til sygdomsmodulerende antireumatiske lægemidler (DMARDs), inklusive methotrexat, har været utilstrækkeligt.
  • voksne patienter med alvorlig, aktiv og progressiv sygdom, der ikke tidligere er behandlet med methotrexat eller andre DMARD.

I disse patientpopulationer er en reduktion i hastigheden af progressionen af ledskade, målt ved røntgen, blevet påvist.

Crohns sygdom, voksne4

Inflectra® er indiceret til:

  1. behandling af moderat til svært aktiv Crohns sygdom hos voksne patienter, som ikke har responderet på trods af en fuldstændig og adækvat behandling med et kortikosteroid og/eller et immunsuppressivum, eller som er intolerante over for eller har kliniske kontraindikationer for sådanne behandlinger.
  2. behandling af fistulerende, aktiv Crohns sygdom hos voksne patienter, som ikke har responderet på trods af en fuldstændig og adækvat behandlingsperiode med konventionel behandling (inklusive antibiotika, drænage og immunsuppressiv behandling).

Crohns sygdom, børn4

Inflectra er indiceret til behandling af svær, aktiv Crohns sygdom hos børn og unge mellem 6 og 17 år, som ikke har responderet på konventionel behandling inklusiv kortikosteroid, immunmodulator og primær ernæringsbehandling, eller som er intolerante over for eller hvor der er kontraindikationer mod sådanne behandlinger. Infliximab er kun blevet undersøgt i kombination med konventionel immunsuppressiv behandling.

Colitis ulcerosa, voksne4

Inflectra® er indiceret til behandling af moderat til svær, aktiv colitis ulcerosa hos voksne patienter, som har haft utilstrækkelig respons af konventionel behandling inklusiv kortikosteroider og 6‑mercaptopurin (6‑MP) eller azathioprin (AZA), eller som er intolerante over for eller har kliniske kontraindikationer for sådanne behandlinger.

Colitis ulcerosa, børn4

Inflectra® er indiceret til behandling af svær, aktiv colitis ulcerosa hos børn og unge i alderen 6 til 17 år, som har responderet utilstrækkeligt på konventionel behandling, inklusiv kortikosteroider og 6‑MP eller AZA, eller som er intolerante over for eller hvor der er kontraindikationer mod disse behandlinger.

Ankyloserende spondylitis4

Inflectra® er indiceret til behandling af svær, aktiv ankyloserende spondylitis hos voksne patienter, som har responderet utilstrækkeligt på konventionel behandling.

Psoriasis artrit4

Inflectra® er indiceret til behandling af aktiv og progressiv psoriasis artrit hos voksne patienter, hvor respons på tidligere DMARD-behandling har været utilstrækkelig.
Inflectra® bør administreres4

  • i kombination med methotrexat
  • eller alene hos patienter, der udviser intolerance over for methotrexat, eller for hvem methotrexat er kontraindiceret.

Det er blevet påvist, at infliximab fremmer fysisk funktion hos patienter med psoriasis artrit samt reducerer udviklingshastigheden af perifere ledskader målt med røntgen hos patienter med polyartikulære symmetriske undertyper af sygdommen4.

Psoriasis4

Inflectra® er indiceret til behandling af moderat til svær plaque psoriasis hos voksne patienter, som ikke responderede på, eller som har en kontraindikation for eller som ikke tåler anden systemisk behandling inklusive ciclosporin, methotrexat eller psoralen ultra‑violet A (PUVA).

Produktresume

Pakningsstørrelse

Medicinpriser.dk

PP-IFA-DNK-0016