Introduktion til Inflectra®

 • Inflectra® er ligesom Remsima® handelsnavn for CT-P13, som er et biosimilært lægemiddel til referenceproduktet Remicade®‡ (infliximab)10.
 • Infliximab er et monoklonalt antistof og tilhører gruppen af lægemidler, som kaldes TNF-hæmmere2.
 • Infliximab har ændret behandlingen af Crohns sygdom og Colitis ulcerosa8,9.
 • Infliximab er en vigtig behandling ved mange inflammatoriske sygdomme – med mere end 15 års anvendelse i klinikken10.

Læs mere vedrørende de kliniske studier ved IBD

Inflectra® er et anti-inflammatorisk lægemiddel, som indeholder det aktive stof infliximab4. Inflectra® anvendes, når konventionel behandling hos voksne er utilstrækkelig, inden for følgende terapeutiske områder (se fuld indikation nedenfor)4:

 • Reumatoid artritis
 • Crohns sygdom 
 • Colitis Ulcerosa
 • Ankyloserende spondylitis 
 • Psoriasis artritis
 • Psoriasis 

Inflectra® bruges også til patienter i alderen 6 til 17 år med svær, aktiv Crohns sygdom eller svær aktiv colitis ulcerosa, når disse ikke responderer tilstrækkeligt på konventionel behandling eller ikke kan tage andet medicin4.

Se produktresuméet (SmPC) hvis du ønsker yderligere oplysninger. Se fuld indikation nedenfor.

Virkningsmekanisme

Infliximab er et kimærisk humant-murint monoklonalt antistof, der binder sig med høj affinitet til både opløselige og transmembrane former af TNFα, men ikke til lymphotoxin α (TNFß)4.

Se produktresuméet (SmPC) hvis du ønsker yderligere oplysninger. Se fuld indikation nedenfor.

Læs mere vedrørende de kliniske studier ved IBD


Virkningsmekanisme

Infliximab er et kimærisk humant-murint monoklonalt antistof, der binder sig med høj affinitet til både opløselige og transmembrane former af TNFα, men ikke til lymphotoxin α (TNFß)4.

Relevant Inflectra information til dig

Referencer

2. Jørgensen KK, et al. Lancet 2017;389:2304-16.
4. INFLECTRA® SmPC 27 feb. 2018.
8. Danese S, et al. Aliment Pharmacol Ther 2011;33:857-69. 
9. Moss AC. Gastroenterol Rep 2015;3(1):63-8.
10. SmPC Remicade® fra 09/04/2018

Indikationer

Inflectra®, i kombination med methotrexat, er indiceret til reduktion af sygdomstegn og symptomer samt forbedring af fysisk funktionsevne hos:

 • voksne patienter med aktiv sygdom, når responset til sygdomsmodulerende antireumatiske lægemidler (DMARDs), inklusive methotrexat, har været utilstrækkeligt.
 • voksne patienter med alvorlig, aktiv og progressiv sygdom, der ikke tidligere er behandlet med methotrexat eller andre DMARD.

I disse patientpopulationer er en reduktion i hastigheden af progressionen af ledskade, målt ved røntgen, blevet påvist.

Crohns sygdom, voksne4

Inflectra® er indiceret til:

 1. behandling af moderat til svært aktiv Crohns sygdom hos voksne patienter, som ikke har responderet på trods af en fuldstændig og adækvat behandling med et kortikosteroid og/eller et immunsuppressivum, eller som er intolerante over for eller har kliniske kontraindikationer for sådanne behandlinger.
 2. behandling af fistulerende, aktiv Crohns sygdom hos voksne patienter, som ikke har responderet på trods af en fuldstændig og adækvat behandlingsperiode med konventionel behandling (inklusive antibiotika, drænage og immunsuppressiv behandling).

Crohns sygdom, børn4

Inflectra er indiceret til behandling af svær, aktiv Crohns sygdom hos børn og unge mellem 6 og 17 år, som ikke har responderet på konventionel behandling inklusiv kortikosteroid, immunmodulator og primær ernæringsbehandling, eller som er intolerante over for eller hvor der er kontraindikationer mod sådanne behandlinger. Infliximab er kun blevet undersøgt i kombination med konventionel immunsuppressiv behandling.

Colitis ulcerosa, voksne4

Inflectra® er indiceret til behandling af moderat til svær, aktiv colitis ulcerosa hos voksne patienter, som har haft utilstrækkelig respons af konventionel behandling inklusiv kortikosteroider og 6‑mercaptopurin (6‑MP) eller azathioprin (AZA), eller som er intolerante over for eller har kliniske kontraindikationer for sådanne behandlinger.

Colitis ulcerosa, børn4

Inflectra® er indiceret til behandling af svær, aktiv colitis ulcerosa hos børn og unge i alderen 6 til 17 år, som har responderet utilstrækkeligt på konventionel behandling, inklusiv kortikosteroider og 6‑MP eller AZA, eller som er intolerante over for eller hvor der er kontraindikationer mod disse behandlinger.

Ankyloserende spondylitis4

Inflectra® er indiceret til behandling af svær, aktiv ankyloserende spondylitis hos voksne patienter, som har responderet utilstrækkeligt på konventionel behandling.

Psoriasis artrit4

Inflectra® er indiceret til behandling af aktiv og progressiv psoriasis artrit hos voksne patienter, hvor respons på tidligere DMARD-behandling har været utilstrækkelig.
Inflectra® bør administreres4

 • i kombination med methotrexat
 • eller alene hos patienter, der udviser intolerance over for methotrexat, eller for hvem methotrexat er kontraindiceret.

Det er blevet påvist, at infliximab fremmer fysisk funktion hos patienter med psoriasis artrit samt reducerer udviklingshastigheden af perifere ledskader målt med røntgen hos patienter med polyartikulære symmetriske undertyper af sygdommen4.

Psoriasis4

Inflectra® er indiceret til behandling af moderat til svær plaque psoriasis hos voksne patienter, som ikke responderede på, eller som har en kontraindikation for eller som ikke tåler anden systemisk behandling inklusive ciclosporin, methotrexat eller psoralen ultra‑violet A (PUVA).

Produktresume

Pakningsstørrelse

Medicinpriser.dk

PP-IFA-DNK-0016