Opbevaring

Før rekonstitution4 

Holdbarheden for Inflectra® er 60 måneder ved 2 °C til 8 °C. Inflectra® kan opbevares ved temperaturer på op til højst 25 °C i en enkelt periode på op til 6 måneder, men den oprindelige udløbsdato må ikke overskrides. Den nye udløbsdato skal skrives på æsken. Når Inflectra® er taget ud af køleskabet, må det ikke sættes tilbage på køl igen.

Efter rekonstitution4

Rekonstitueret og fortyndet produkt skal anvendes så hurtigt som muligt, og inden for 3 timer. Hvis Inflectra-opløsningen til infusion ikke anvendes med det samme, kan den gemmes i op til 24 timer, hvis den opbevares ved 2 °C til 8 °C, og forudsat at rekonstitution og fortynding udføres under aseptiske forhold.

Se mere

Bestil materiale til dine patienter

Patientkort

Vigtig information til dig der i behandling med Inflectra (dansk/engelsk)

Patientfolder

Information til dig, der behandles med Inflectra

Referencer

4. INFLECTRA® SmPC 27 feb. 2018.

Indikationer

Inflectra®, i kombination med methotrexat, er indiceret til reduktion af sygdomstegn og symptomer samt forbedring af fysisk funktionsevne hos:

  • voksne patienter med aktiv sygdom, når responset til sygdomsmodulerende antireumatiske lægemidler (DMARDs), inklusive methotrexat, har været utilstrækkeligt.
  • voksne patienter med alvorlig, aktiv og progressiv sygdom, der ikke tidligere er behandlet med methotrexat eller andre DMARD.

I disse patientpopulationer er en reduktion i hastigheden af progressionen af ledskade, målt ved røntgen, blevet påvist.

Crohns sygdom, voksne4

Inflectra® er indiceret til:

  1. behandling af moderat til svært aktiv Crohns sygdom hos voksne patienter, som ikke har responderet på trods af en fuldstændig og adækvat behandling med et kortikosteroid og/eller et immunsuppressivum, eller som er intolerante over for eller har kliniske kontraindikationer for sådanne behandlinger.
  2. behandling af fistulerende, aktiv Crohns sygdom hos voksne patienter, som ikke har responderet på trods af en fuldstændig og adækvat behandlingsperiode med konventionel behandling (inklusive antibiotika, drænage og immunsuppressiv behandling).

Crohns sygdom, børn4

Inflectra er indiceret til behandling af svær, aktiv Crohns sygdom hos børn og unge mellem 6 og 17 år, som ikke har responderet på konventionel behandling inklusiv kortikosteroid, immunmodulator og primær ernæringsbehandling, eller som er intolerante over for eller hvor der er kontraindikationer mod sådanne behandlinger. Infliximab er kun blevet undersøgt i kombination med konventionel immunsuppressiv behandling.

Colitis ulcerosa, voksne4

Inflectra® er indiceret til behandling af moderat til svær, aktiv colitis ulcerosa hos voksne patienter, som har haft utilstrækkelig respons af konventionel behandling inklusiv kortikosteroider og 6‑mercaptopurin (6‑MP) eller azathioprin (AZA), eller som er intolerante over for eller har kliniske kontraindikationer for sådanne behandlinger.

Colitis ulcerosa, børn4

Inflectra® er indiceret til behandling af svær, aktiv colitis ulcerosa hos børn og unge i alderen 6 til 17 år, som har responderet utilstrækkeligt på konventionel behandling, inklusiv kortikosteroider og 6‑MP eller AZA, eller som er intolerante over for eller hvor der er kontraindikationer mod disse behandlinger.

Ankyloserende spondylitis4

Inflectra® er indiceret til behandling af svær, aktiv ankyloserende spondylitis hos voksne patienter, som har responderet utilstrækkeligt på konventionel behandling.

Psoriasis artrit4

Inflectra® er indiceret til behandling af aktiv og progressiv psoriasis artrit hos voksne patienter, hvor respons på tidligere DMARD-behandling har været utilstrækkelig.
Inflectra® bør administreres4

  • i kombination med methotrexat
  • eller alene hos patienter, der udviser intolerance over for methotrexat, eller for hvem methotrexat er kontraindiceret.

Det er blevet påvist, at infliximab fremmer fysisk funktion hos patienter med psoriasis artrit samt reducerer udviklingshastigheden af perifere ledskader målt med røntgen hos patienter med polyartikulære symmetriske undertyper af sygdommen4.

Psoriasis4

Inflectra® er indiceret til behandling af moderat til svær plaque psoriasis hos voksne patienter, som ikke responderede på, eller som har en kontraindikation for eller som ikke tåler anden systemisk behandling inklusive ciclosporin, methotrexat eller psoralen ultra‑violet A (PUVA).

Produktresume

Pakningsstørrelse

Medicinpriser.dk

PP-IFA-DNK-0016