Informationen på dette website er kun beregnet til Sundhedspersoner i Danmark

Søg

Menu

Close

Log indLog ud LægemidlerTerapiområderPfizerConnectPfizerConnectArrangementerMaterialerEfteruddannelse

Menu

Close

mCRPCVirkningsmekanismeTALAPRO-2TALAPRO-2 studiedesignPatientkarakteristika ved baseline EffektrPFSBivirkningerSærlige advarsler og forsigtighedsreglerDoseringDosering & administrationDosisjusteringBehandling af bivirkningerRessourcerArrrangementerMaterialerVideoerRequest a representative
SmPCIndicationPatient SiteMedication GuideTALZENNA for Breast Cancer
Dosering & administration1Anbefalede oral dosering én gang dagligt1
  • Patienterne bør også modtage en gonadotropinfrigivende hormonanalog (GnRH) samtidigt eller have haft bilateral orkiektomi
  • Se produktresuméet for enzalutamid for anbefalede doseringsoplysninger om enzalutamid
Retningslinjer for administration af TALZENNA1
  • Patienterne skal behandles, indtil sygdomsprogression eller uacceptabel toksicitet forekommer.
  • Hvis en patient kaster op eller glemmer en dosis, bør der ikke tages en ekstra dosis. Den næste ordinerede dosis skal tages på det sædvanlige tidspunkt.
  • De hårde kapsler skal synkes hele og må ikke åbnes eller opløses.
  • Til patienter med moderat nedsat nyrefunktion (30 ml/min  ≤ CrCL < 60 ml/min) er den anbefalede dosis af TALZENNA 0,35 mg én gang dagligt i kombination med enzalutamid oralt én gang dagligt.
  • Til patienter med svært nedsat nyrefunktion (15 ml/min ≤ CrCL < 30 ml/min) er den anbefalede dosis af TALZENNA 0,25 mg én gang dagligt i kombination med enzalutamid oralt én gang dagligt.
  • Samtidig administration med P-gp-hæmmere. Virkningen af samtidig administration af P-gp-hæmmere på talazoparib eksponering, når talazoparib gives i kombination med enzalutamid, er ikke undersøgt. Hvis samtidig administration af P-gp-hæmmere ikke kan undgås, når TALZENNA gives sammen med enzalutamid, skal patienten monitoreres for potentielle øgede bivirkninger.
  • Samtidig administration med BCRP-hæmmere kan øge eksponeringen for talazoparib. Hvis samtidig administration ikke kan undgås, skal patienterne monitoreres for potentielle øgede bivirkninger ved samtidig administration.
BCRP, breast cancer resistance protein; P-gp, P-glycoprotein.References:TALZENNA [Summary of Product Characteristics]. Bruxelles, Belgium: Pfizer Europe MA EEIG.XTANDI [Summary of Product Characteristics]Agarwal N, Azad AA, Carles J, et al. Talazoparib plus enzalutamide in men with first-line metastatic castration-resistant prostate cancer (TALAPRO-2): a randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2023;1-13. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)01055-3.
Dosering & administration
Indikation Talzenna® Talzenna er indiceret i kombination med enzalutamid til behandling af voksne patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatakræft (mCRPC), hos hvem kemoterapi ikke er klinisk indiceret 1 (SmPC).

Talzenna pligttekst
PP-TXT-DNK-0009 - 18/01/2024

Bivirkninger skal indberettes. Hvis du vil rapportere en bivirkning, kan du kontakte Pfizer på e-mail: [email protected]

 

PfizerPro kontoPfizerPro konto

Få adgang til information, materialer, efteruddannelse samt modtag kommunikation om Pfizers lægemidler og vacciner.

Log indRegisterMin profilLog ud

Informationen på dette website er kun beregnet til Sundhedspersoner i Danmark.

Denne hjemmeside er udarbejdet til dig af Pfizer Danmark.

 

© Pfizer 2023. Alle rettigheder til denne hjemmeside forbeholdes Pfizer ApS.

PP-TXT-DNK-0007
Du forlader nu Pfizer
Du forlader nu et Pfizer-drevet website. Links til alle eksterne websites leveres som en ressource til vores besøgende. Pfizer påtager sig intet ansvar for indholdet af websites, der ikke ejes og drives af Pfizer.