Informationen på dette website er kun beregnet til Sundhedspersoner i Danmark

Søg

Menu

Close

Log indLog ud LægemidlerTerapiområderPfizerConnectPfizerConnectArrangementerMaterialerEfteruddannelse

Menu

Close

mCRPCVirkningsmekanismeTALAPRO-2TALAPRO-2 studiedesignPatientkarakteristika ved baseline EffektrPFSBivirkningerSærlige advarsler og forsigtighedsreglerDoseringDosering & administrationDosisjusteringBehandling af bivirkningerRessourcerArrrangementerMaterialerVideoerRequest a representative
SmPCIndicationPatient SiteMedication GuideTALZENNA for Breast Cancer
Objektive ResponsraterTALZENNA + enzalutamid opnåede højere objektive responsrater* (ORR) og komplette responsrater (CR) 1-2Model udarbejdet af Pfizer på bagrund af ref. 2
 
 > 1 ud af 3 patienter (37,5 %) opnåede komplet respons med TALZENNA + enzalutamid (n = 45/120)1

ORR pr. RECIST 1,1 blev bestemt hos patienter med målbar soft-tissue sygdom ved baseline (30 % af den samlede studiepopulation). ORR-vurderingen omfattede patienter, der tog TALZENNA + enzalutamid (n = 120) og enzalutamid + placebo (n = 132). Patienter uden målbar soft-tissue sygdom (dvs. Bone only) ved baseline blev ekskluderet fra analysen. Derfor afspejler responsraterne ovenfor muligvis ikke hele patientpopulationen i TALAPRO-2. Små patienttal kan være en begrænsning af analysen.1-2

BICR, blindet uafhængig central gennemgang; CI, konfidensinterval; LHRH, luteiniserende hormonfrigivende hormon; PFS, progressionsfri overlevelse; RECIST, responsevalueringskriterier i solide tumorer.ORR blev defineret som andelen af patienter med målbar bløddelssygdom ved baseline, som havde det bedste samlede bekræftede soft-tissue respons af komplet respons eller delvist respons i henhold til RECIST 1.1. ORR'er blev vurderet på tidspunktet for den primære PFS-analyse. ORR var en forudspecificeret analyse vurderet af BICR ved hjælp af RECIST 1.1, men evaluerede ikke statistisk signifikans; derfor er ORR-resultaterne kun beskrivende.2Plus LHRH.1
Referencer:TALZENNA [Summary of Product Characteristics]. Bruxelles, Belgium: Pfizer Europe MA EEIG.Agarwal N, Azad A, Shore ND, et al. Talazoparib plus enzalutamide in metastatic castration-resistant prostate cancer: TALAPRO-2 phase III study design. Future Oncol 2022;18(4):425-36.
Indikation Talzenna® Talzenna er indiceret i kombination med enzalutamid til behandling af voksne patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatakræft (mCRPC), hos hvem kemoterapi ikke er klinisk indiceret 1 (SmPC).

Talzenna pligttekst
Effekt
PP-TXT-DNK-0024 20/01/2024

Bivirkninger skal indberettes. Hvis du vil rapportere en bivirkning, kan du kontakte Pfizer på e-mail: [email protected]

 

PfizerPro kontoPfizerPro konto

Få adgang til information, materialer, efteruddannelse samt modtag kommunikation om Pfizers lægemidler og vacciner.

Log indRegisterMin profilLog ud

Informationen på dette website er kun beregnet til Sundhedspersoner i Danmark.

Denne hjemmeside er udarbejdet til dig af Pfizer Danmark.

 

© Pfizer 2023. Alle rettigheder til denne hjemmeside forbeholdes Pfizer ApS.

PP-TXT-DNK-0007
Du forlader nu Pfizer
Du forlader nu et Pfizer-drevet website. Links til alle eksterne websites leveres som en ressource til vores besøgende. Pfizer påtager sig intet ansvar for indholdet af websites, der ikke ejes og drives af Pfizer.