Informationen på dette website er kun beregnet til Sundhedspersoner i Danmark

Søg

Menu

Close

Log indLog ud LægemidlerTerapiområderPfizerConnectPfizerConnectArrangementerMaterialerEfteruddannelse
Om ATTRStudiedesignATTR-CM studiedesignATTR-PN studiedesignEffekt & SikkerhedATTR-CMPrimære endemålLangsigtet effektSekundære endemålSikkerhedsprofilATTR-PNPrimære og sekundære endemålLangsigtet effektVirkning på mutationerSikkerhedsprofilDoseringATTR-CM doseringATTR-PN doseringMOD/MOARessourcerArrangementerMaterialerVideoer

VYNDAQEL (tafamidis) 61 mg er indiceret til behandling af vildtype eller arvelig transthyretin amyloidose hos voksne patienter med kardiomyopati (ATTR-CM). VYNDAQEL (tafamidis meglumin) 20 mg er indiceret til behandling af transthyretin amyloidose hos voksne patienter med stadie 1 symptomatisk polyneuropati (ATTR-PN) for at forsinke perifer neurologisk funktionshæmning.

Oral VYNDAQEL 61 mg til ATTR-CM Én kapsel, én gang dagligt til behandling af ATTR-CM1

VYNDAQEL dosis for ATTR-CM
 

Udskriv VYNDAQEL 61 mg én gang dagligt

 Vyndaqel (tafamidis) 61 mg capsule imprinted with “VYN 61” in white.​​​​​​​

Viste kapsel er ikke den faktiske størrelse.

Oral dosering og kan tages derhjemme1  

Kan indtages med eller uden mad1

Kapslen skal synkes hel – må ikke knuses eller deles1 

Kræver ingen præmedicinering eller hjælp fra sundhedspersonale til dosering1

En enkelt VYNDAQEL 61 mg kapsel er bioækvivalent* med VYNDAQEL (tafamidis meglumin) 80 mg (fire 20 mg kapsler) og kan ikke erstattes pr. mg.1,2 BioækvivalensEn enkelt VYNDAQEL 61 mg kapsel er bioækvivalent med VYNDAQEL 80 mg (fire 20 mg kapsler) og kan ikke erstattes pr. mg.1,2

VYNDAQEL (tafamidis)

Fri syre formulering

Vyndaqel (tafamidis) 61 mg capsule imprinted with “VYN 61” in white.​​​​​​​

arrow​​​​​​​

VYNDAQEL (tafamidis meglumin)

Meglumin saltformulering

 4 Vyndaqel (tafamidis meglumine) 20 mg capsules imprinted with “VYN 20” in red.​​​​​​​

tablets​​​​​​​

I et fase 1, ikke-blindet, randomiseret, 2-periode, 2-sekvens, overkrydsnings-, multidosis bioækvivalensstudie med fastende raske personer (n=30) modtog de VYNDAQEL 61 mg én gang dagligt eller VYNDAQEL 80 mg én gang dagligt.2†

Studiet sammenlignede området under plasmakoncentrations-tidskurven fra tid 0 til tid tau (AUCtau) og den maksimale observerede koncentration (Cmax) ved ligevægtstilstand.2

Godkendelse af VYNDAQEL 61 mg var baseret på ATTR-ACT, som evaluerede samlede VYNDAQEL-doser på 20 mg og 80 mg (4 x 20 mg). Den relative biotilgængelighed på 61 mg VYNDAQEL (tafamidis) svarer til 80 mg VYNDAQEL ved ligevægtstilstand.1

Efter en støddosis to gange dagligt på dag 1 og 2 for at reducere den tid, det tager at opnå ligevægtstilstand, skiftede patienterne til en dosis en gang dagligt på dag 3-7.2De viste kapsler har ikke den faktiske størrelse.
Fastlagt ud fra de foruddefinerede 90 % konfidensintervalkriterier på 80 %-125 % bioækvivalensgrænser for tafamidis for areal under kurven (AUC) og maksimal plasmakoncentration (Cmax) efter gentagen oral daglig dosis i 7 dage.ATTR-CM=transthyretin amyloid kardiomyopati. 
Referencer:VYNDAQEL SmPCLockwood PA, Le VH, O'Gorman MT, et al. The bioequivalence of tafamidis 61 mg free acid capsules and tafamidis meglumine 4 × 20-mg capsules in healthy volunteers. Clin Pharmacol Drug Dev. 2020;9(7):849-854. doi:10.1002/cpdd.789
Dosering
Indikation Vyndaqel®

20 mg: Behandling af transtyretin amyloidose hos voksne patienter med stadie 1 symptomatisk polyneuropati for at udsætte perifer neurologisk funktionshæmning. (SmPC)

61mg: Behandling af transthyretin amyloidose hos voksne patienter med vildtypekardiomyopati eller hereditær kardiomyopati (ATTR-CM).  (SmPC)
Pligttekst
Medicinpriser.dk 


 

PP-VYN-DNK-0266 24.05.2023

Bivirkninger skal indberettes. Hvis du vil rapportere en bivirkning, kan du kontakte Pfizer på e-mail: [email protected]

 

PfizerPro kontoPfizerPro konto

Få adgang til information, materialer, efteruddannelse samt modtag kommunikation om Pfizers lægemidler og vacciner.

Log indRegisterMin profilLog ud

Informationen på dette website er kun beregnet til Sundhedspersoner i Danmark.

Denne hjemmeside er udarbejdet til dig af Pfizer Danmark.

 

© Pfizer 2023. Alle rettigheder til denne hjemmeside forbeholdes Pfizer ApS.

PP-VYN-DNK-0255 Maj 2023
Du forlader nu Pfizer
Du forlader nu et Pfizer-drevet website. Links til alle eksterne websites leveres som en ressource til vores besøgende. Pfizer påtager sig intet ansvar for indholdet af websites, der ikke ejes og drives af Pfizer.