Informationen på dette website er kun beregnet til Sundhedspersoner i Danmark

Søg

Menu

Close

Log indLog ud LægemidlerTerapiområderPfizerConnectPfizerConnectArrangementerMaterialerEfteruddannelse
Om ATTRStudiedesignATTR-CM studiedesignATTR-PN studiedesignEffekt & SikkerhedATTR-CMPrimære endemålLangsigtet effektSekundære endemålSikkerhedsprofilATTR-PNPrimære og sekundære endemålLangsigtet effektVirkning på mutationerSikkerhedsprofilDoseringATTR-CM doseringATTR-PN doseringMOD/MOARessourcerArrangementerMaterialerVideoer

VYNDAQEL (tafamidis) 61 mg er indiceret til behandling af vildtype eller arvelig transthyretin amyloidose hos voksne patienter med kardiomyopati (ATTR-CM). VYNDAQEL (tafamidis meglumin) 20 mg er indiceret til behandling af transthyretin amyloidose hos voksne patienter med stadie 1 symptomatisk polyneuropati (ATTR-PN) for at forsinke perifer neurologisk funktionshæmning.

ATTR-ACT fase 3 studie1Allerede efter 6 måneder reducerede VYNDAQEL signifikant faldet i funktionsevne og livskvalitet for patienter1,2

Reduktion i funktionsevne påvist ved ændring til 6-minutters gangtest (6MWT) og samlet oversigt over spørgeskemaet om Kansas City kardiomyopati (KCCQ-OS)1

Ændring i 6MWT

Ændring i KCCQ-OS

Figuren er konstrueret af Pfizer ud fra Figur 4 A+B i Ref 1.
41.8% af patienter som fik  VYNDAQEL raporterede ingen ændring eller forbedrede KCCQ-0S scorer fra baseline til måned 30 vs 21.4% af patienter på placebo2,3
Den 6-minutters gangtest (6MWT) evaluerer patienternes funktionsevne ved at måle deres gangafstand på 6 minutter.1Kansas City Cardiomypathy Questionnaire - Overall Summary (KCCQ-OS) vurderer patienternes livskvalitet ved hjælp af følgende områder: samlede symptomer (symptomhyppighed, symptombyrde), fysisk begrænsning, livskvalitet og social begrænsning. Scorer rangerer fra 0 til 100, hvor højere scorer afspejler bedre helbredsstatus. Vitalstatus efter 30 måneder blev vurderet for alle tilmeldte patienter.3

ATTR-CM=transthyretin amyloid kardiomyopati; LS=mindste kvadrater; SE=standardfejl.
Referencer:Maurer MS, Schwartz JH, Gundapaneni B, et al; ATTR-ACT Study Investigators. Tafamidis treatment for patients with transthyretin amyloid cardiomyopathy. N Engl J Med. 2018;379(11):1007-1016. doi:10.1056/NEJMoa1805689VYNDAQEL SmPCHanna M, Damy T, Grogan M, et al. Impact of tafamidis on health-related quality of life in patients with transthyretin amyloid cardiomyopathy (from the Tafamidis in Transthyretin Cardiomyopathy Clinical Trial). Am J Cardiol. 2021;141:98-105. doi:10.1016/j.amjcard.2020.10.066
ATTR-CM effekt og sikkerhedsprofil
Indikation Vyndaqel®

20 mg: Behandling af transtyretin amyloidose hos voksne patienter med stadie 1 symptomatisk polyneuropati for at udsætte perifer neurologisk funktionshæmning. (SmPC)

61mg: Behandling af transthyretin amyloidose hos voksne patienter med vildtypekardiomyopati eller hereditær kardiomyopati (ATTR-CM).  (SmPC)
Pligttekst
Medicinpriser.dk 


 

PP-VYN-DNK-0260 24.05.2023

Bivirkninger skal indberettes. Hvis du vil rapportere en bivirkning, kan du kontakte Pfizer på e-mail: [email protected]

 

PfizerPro kontoPfizerPro konto

Få adgang til information, materialer, efteruddannelse samt modtag kommunikation om Pfizers lægemidler og vacciner.

Log indRegisterMin profilLog ud

Informationen på dette website er kun beregnet til Sundhedspersoner i Danmark.

Denne hjemmeside er udarbejdet til dig af Pfizer Danmark.

 

© Pfizer 2023. Alle rettigheder til denne hjemmeside forbeholdes Pfizer ApS.

PP-VYN-DNK-0255 Maj 2023
Du forlader nu Pfizer
Du forlader nu et Pfizer-drevet website. Links til alle eksterne websites leveres som en ressource til vores besøgende. Pfizer påtager sig intet ansvar for indholdet af websites, der ikke ejes og drives af Pfizer.