Informationen på dette website er kun beregnet til Sundhedspersoner i Danmark

Søg

Menu

Close

Log indLog ud LægemidlerTerapiområderPfizerConnectPfizerConnectArrangementerMaterialerEfteruddannelse
Om ATTRStudiedesignATTR-CM studiedesignATTR-PN studiedesignEffekt & SikkerhedATTR-CMPrimære endemålLangsigtet effektSekundære endemålSikkerhedsprofilATTR-PNPrimære og sekundære endemålLangsigtet effektVirkning på mutationerSikkerhedsprofilDoseringATTR-CM doseringATTR-PN doseringMOD/MOARessourcerArrangementerMaterialerVideoer

VYNDAQEL (tafamidis) 61 mg er indiceret til behandling af vildtype eller arvelig transthyretin amyloidose hos voksne patienter med kardiomyopati (ATTR-CM). VYNDAQEL (tafamidis meglumin) 20 mg er indiceret til behandling af transthyretin amyloidose hos voksne patienter med stadie 1 symptomatisk polyneuropati (ATTR-PN) for at forsinke perifer neurologisk funktionshæmning.

Post-hoc analyse af ATTR-ACT og LTE studiet1Patienter, som fik kontinuerlig behandling med VYNDAQEL 80 mg og efterfølgende 61 mg* havde signifikant bedre overlevelse sammelignet med patienter, som først blev behandlet med placebo1†‡Tid til død af alle årsager i ATTR-ACT og LTE1Figuren er konstrueret af Pfizer ud fra figur 2 i Ref 1.
5-års overlevelse hos patienter som fik kontinuerlig behandling med VYNDAQEL (tafamidis) 61 mg var 53% vs 32% hos patienter som fik placebo i den første periode (p<0.001)1
En enkelt VYNDAQEL 61 mg kapsel er bioækvivalent med VYNDAQEL 80 mg (fire 20 mg kapsler) og kan ikke erstattes pr. mg.2,3Efter fuldførelse af ATTR-ACT kunne patienter tilmeldes den igangværende LTE post hoc-analyse i op til 60 måneder. I LTE-studiet fortsatte patienter behandlet med VYNDAQEL 80 mg i ATTR-ACT med VYNDAQEL 80 mg, hvorefter de overgik til VYNDAQEL 61 mg og blev sammenlignet med patienter behandlet med placebo i ATTR-ACT, som blev randomiseret til VYNDAQEL 80 mg eller VYNDAQEL 20 mg (2:1), hvorefter de overgik til VYNDAQEL 61 mg. Median LTE opfølgning var 58,5 måneder i den kontinuerlige 80 mg til 61 mg gruppe og 57,1 måneder i placebo til 80 mg/20 mg til 61 mg gruppe. For begge grupper var tid nul for overlevelsesanalyser tilmeldingstidspunktet i ATTR-ACT.1Det primære effektivitetsresultat i LTE-studiet var dødelighed af alle årsager, med hjertetransplantation og implantation af en hjerte-mekanisk hjælpeanordning, der blev behandlet som død. Differential dødelighed af alle årsager i de 2 grupper blev vurderet ud fra Cox proportionelle faremodel med behandling, genotype og NYHA baseline-klassifikation i modellen.1ATTR-ACT=Tafamidis i det kliniske studie om transthyretin kardiomyopati; ATTR-CM=transthyretin amyloid kardiomyopati; Cl=konfidensinterval; HR=Hazard ratio; LTE=langsigtet forlængelse.
Referencer:Elliott P, Drachman BM, Gottlieb SS, et al. Long-term survival with tafamidis in patients with transthyretin amyloid cardiomyopathy. Circ Heart Fail. 2022;153e008193:1-8. VYNDAQEL SmPCLockwood PA, Le VH, O'Gorman MT, et al. The bioequivalence of tafamidis 61-mg free acid capsules and tafamidis meglumine 4 x 20-mg capsules in healthy volunteers. Clin Pharmacol Drug Dev. 2020;9(7):849-854. doi:10.1002/cpdd.789
Indikation Vyndaqel®

20 mg: Behandling af transtyretin amyloidose hos voksne patienter med stadie 1 symptomatisk polyneuropati for at udsætte perifer neurologisk funktionshæmning. (SmPC)

61mg: Behandling af transthyretin amyloidose hos voksne patienter med vildtypekardiomyopati eller hereditær kardiomyopati (ATTR-CM).  (SmPC)
Pligttekst
Medicinpriser.dk 


 

ATTR-CM effekt og sikkerhedsprofil
PP-VYN-DNK-0259 24.05.2023

Bivirkninger skal indberettes. Hvis du vil rapportere en bivirkning, kan du kontakte Pfizer på e-mail: [email protected]

 

PfizerPro kontoPfizerPro konto

Få adgang til information, materialer, efteruddannelse samt modtag kommunikation om Pfizers lægemidler og vacciner.

Log indRegisterMin profilLog ud

Informationen på dette website er kun beregnet til Sundhedspersoner i Danmark.

Denne hjemmeside er udarbejdet til dig af Pfizer Danmark.

 

© Pfizer 2023. Alle rettigheder til denne hjemmeside forbeholdes Pfizer ApS.

PP-VYN-DNK-0255 Maj 2023
Du forlader nu Pfizer
Du forlader nu et Pfizer-drevet website. Links til alle eksterne websites leveres som en ressource til vores besøgende. Pfizer påtager sig intet ansvar for indholdet af websites, der ikke ejes og drives af Pfizer.