Informationen på dette website er kun beregnet til Sundhedspersoner i Danmark

Søg

Menu

Close

Log indLog ud LægemidlerTerapiområderPfizerConnectPfizerConnectArrangementerMaterialerEfteruddannelse
Om ATTRStudiedesignATTR-CM studiedesignATTR-PN studiedesignEffekt & SikkerhedATTR-CMPrimære endemålLangsigtet effektSekundære endemålSikkerhedsprofilATTR-PNPrimære og sekundære endemålLangsigtet effektVirkning på mutationerSikkerhedsprofilDoseringATTR-CM doseringATTR-PN doseringMOD/MOARessourcerArrangementerMaterialerVideoer

VYNDAQEL (tafamidis) 61 mg er indiceret til behandling af vildtype eller arvelig transthyretin amyloidose hos voksne patienter med kardiomyopati (ATTR-CM). VYNDAQEL (tafamidis meglumin) 20 mg er indiceret til behandling af transthyretin amyloidose hos voksne patienter med stadie 1 symptomatisk polyneuropati (ATTR-PN) for at forsinke perifer neurologisk funktionshæmning.

ATTR-ACT fase 3-studieVYNDAQEL reducerede signifikant kombinationen af død uanset årsag og kardiovaskulært-relaterede hospitalsindlæggelser vs. placebo i løbet af 30 måneder, p=0,00061,2*Patienter i live i måned 30

Figur er konstueret af Pfizer ud fra Tabel 1A i Ref 1

VYNDAQEL - den første og eneste behandling for patienter med ATTR-CM for reduktion af død uanset årsag og CV-relaterede hospitalsindlæggelser1

Individuelle komponenter: Død uanset årsag

  • VYNDAQEL reducerede signifikant dødelighed af alle årsager vs. pacebo over 30 måneder
Individuel komponent - død uanset årsag i måned 301,2†‡§

Figur er konstrueret af Pfizer ud fra Figur 1 i Ref 1

~8 patienter skal behandles for at forebygge ét dødsfald i løbet af 30 måneder
(NNT=7.5)

Individuelle komponenter: CV-relateret hospitalsindlæggelse

  • VYNDAQEL reducerede hospitalsindlæggelser signifikant vs placebo over 30 måneder1,2§
Individuel komponent–CV-relateret hospitalsindlæggelse i løbet af 30 måneder1,2

Figur er konstrueret af Pfizer ud fra data i Ref 1

Primær analyse bestemt ved Finkelstein-Schoenfeld-metoden, en hierarkisk kombination af begge komponenter, der prioriterer død uanset årsag.1Hjertetransplantation, kombineret hjerte- og levertransplantation og implantation af hjerte-mekanisk hjælpeanordning behandles som svarende til død i denne analyse.1Analyse ikke justeret for multiplicitet.1Komponenterne i den primære analyse, død uanset årsag og CV-relaterede hospitalsindlæggelser blev evalueret individuelt. Dødelighed af alle årsager blev analyseret ved hjælp af en Cox proportionel faremodel med behandling og stratificeringsfaktorerne behandlet som kovarianter. Den CV-relaterede hospitalsanalyse blev baseret på en Poisson regressionsmodel med behandling, transthyretin TTR-status (arvelig og vildtype), New York Heart Association (NYHA) baseline klasse (NYHA klasse I og II kombineret versus NYHA klasse III), behandling-efter-TTR genotype interaktion og behandling-efter-NYHA baseline klassifikation interaktionsvilkår som faktorer.1

ATTR-ACT=Tafamidis i det kliniske studie om transthyretin kardiomyopati; ATTR-CM=transthyretin amyloid kardiomyopati; Cl=konfidensinterval; CV=kardiovaskulær; HR=Hazard ratio; LTE=langsigtet forlængelse; NNT=antal nødvendigt for at behandle.
Referencer:Maurer MS, Schwartz JH, Gundapaneni B, et al; ATTR-ACT Study Investigators. Tafamidis treatment for patients with transthyretin amyloid cardiomyopathy. N Engl J Med. 2018;379(11):1007-1016. doi:10.1056/NEJMoa1805689
VYNDAQEL [summary of product characteristics]. Bruxelles, Belgium: Pfizer Europe MA EEIG; 2020.
Maurer MS, Mann DL. The tafamidis drug development program: A translational triumph. JACC Basic Transl Sci. 2018;3(6):871-873.
Indikation Vyndaqel®

20 mg: Behandling af transtyretin amyloidose hos voksne patienter med stadie 1 symptomatisk polyneuropati for at udsætte perifer neurologisk funktionshæmning. (SmPC)

61mg: Behandling af transthyretin amyloidose hos voksne patienter med vildtypekardiomyopati eller hereditær kardiomyopati (ATTR-CM).  (SmPC)
Pligttekst
Medicinpriser.dk 


 

ATTR-CM effekt og sikkerhedsprofil 
PP-VYN-DNK-0258 24.05.2023

Bivirkninger skal indberettes. Hvis du vil rapportere en bivirkning, kan du kontakte Pfizer på e-mail: [email protected]

 

PfizerPro kontoPfizerPro konto

Få adgang til information, materialer, efteruddannelse samt modtag kommunikation om Pfizers lægemidler og vacciner.

Log indRegisterMin profilLog ud

Informationen på dette website er kun beregnet til Sundhedspersoner i Danmark.

Denne hjemmeside er udarbejdet til dig af Pfizer Danmark.

 

© Pfizer 2023. Alle rettigheder til denne hjemmeside forbeholdes Pfizer ApS.

PP-VYN-DNK-0255 Maj 2023
Du forlader nu Pfizer
Du forlader nu et Pfizer-drevet website. Links til alle eksterne websites leveres som en ressource til vores besøgende. Pfizer påtager sig intet ansvar for indholdet af websites, der ikke ejes og drives af Pfizer.