Informationen på dette website er kun beregnet til Sundhedspersoner i Danmark

Søg

Menu

Close

Log indLog ud LægemidlerTerapiområderPfizerConnectPfizerConnectArrangementerMaterialerEfteruddannelse
Om ATTRStudiedesignATTR-CM studiedesignATTR-PN studiedesignEffekt & SikkerhedATTR-CMPrimære endemålLangsigtet effektSekundære endemålSikkerhedsprofilATTR-PNPrimære og sekundære endemålLangsigtet effektVirkning på mutationerSikkerhedsprofilDoseringATTR-CM doseringATTR-PN doseringMOD/MOARessourcerArrangementerMaterialerVideoer

VYNDAQEL (tafamidis) 61 mg er indiceret til behandling af vildtype eller arvelig transthyretin amyloidose hos voksne patienter med kardiomyopati (ATTR-CM). VYNDAQEL (tafamidis meglumin) 20 mg er indiceret til behandling af transthyretin amyloidose hos voksne patienter med stadie 1 symptomatisk polyneuropati (ATTR-PN) for at forsinke perifer neurologisk funktionshæmning.

VYNDAQEL 61 mg* har 5 års kliniske data og en påvist sikkerheds- og tolerabilitetsprofil sammenlignet med placebo1,2

I ATTR-ACT-studiet var hyppigheden af bivirkninger hos patienter behandlet med VYNDAQEL 80 mg* generelt den samme og sammenlignelig med placebo1

  • Sikkerhedsdataene afspejler eksponering af 176 patienter med ATTR-CM for VYNDAQEL 80 mg (administreret som 4 × 20 mg) dagligt i et 30-måneders, placebokontrolleret forsøg hos patienter diagnosticeret med ATTR-CM1
  • Følgende bivirkninger blev rapporteret hyppigere hos patienter behandlet med VYNDAQEL 80 mg sammenlignet med placebo: flatulens (8 patienter [4,5 %] vs. 3 patienter [1,7 %]), og leverfunktionsprøven steg (6 patienter [3,4 %] vs. 2 patienter [1,1 %]). Der er ikke etableret en årsagssammenhæng1
  • Studiepopulationen omfattede patienter med vildtype eller arvelig ATTR-CM; NYHA klasse I, II og Ill; og en gennemsnitsalder på 75 år ved baseline i behandlingsarmen1

Hos patienter, som blev behandlet kontinuerligt med VYNDAQEL 80 mg til VYNDAQEL (tafamidis) 61 mg*, blev der ikke identificeret nye sikkerhedsmæssige bekymringer i hele ATTR-ACT LTE-studiet, og bivirkninger forblev tilsvarende placebo2

  • Patienter, som fuldførte ATTR-ACT, var egnede til at lade sig indrullere i LTE-studiet, hvor placebobehandlede patienter blev randomiseret til VYNDAQEL 80 mg eller 20 mg (2:1); gennemsnitlig opfølgning på ~58 måneder på tværs af begge studier2
  • Alle patienter blev derefter overført til VYNDAQEL 61 mg* i henhold til den ændrede protokol2
  • VYNDAQEL kan reducere serumkoncentrationerne af total thyroxin uden en ledsagende ændring i frit thyroxin (T4) eller thyroideastimulerende hormon (TSH). Der er ikke observeret tilsvarende kliniske fund, der stemmer overens med dysfunktion af skjoldbruskkirtlen1
Sikkerhedsdata for VYNDAQEL 61 mg blev ikke evalueret i det dobbeltblindede, placebokontrollerede, randomiserede fase 3-studie1
Specifikke populationerGRAVIDITET
Der er ingen data fra anvendelse af VYNDAQEL til gravide kvinder. Dyrestudier har vist udviklingstoksicitet. VYNDAQEL anbefales ikke under graviditet og hos kvinder i den fødedygtige alder, som ikke bruger prævention1

AMNING
Tilgængelige data fra dyr har vist udskillelse af tafamidis i mælk. En risiko for nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes. VYNDAQEL bør ikke anvendes under amning1
En enkelt VYNDAQEL 61 mg kapsel er bioækvivalent med VYNDAQEL 80 mg (fire 20 mg kapsler) og kan ikke erstattes pr. mg.1,3 ATTR-ACT=Tafamidis i det kliniske forsøg om transthyretin kardiomyopati; ATTR-CM=transthyretin amyloid kardiomyopati; LTE=langsigtet forlængelse.; NYHA=New York Heart Association.
Referencer:VYNDAQEL SmPCElliott P, Drachman BM, Gottlieb SS, et al. Long-term survival with tafamidis in patients with transthyretin amyloid cardiomyopathy. Circ Heart Fail. 2022;153e008193:1-8. Lockwood PA, Le VH, O'Gorman MT, et al. The bioequivalence of tafamidis 61-mg free acid capsules and tafamidis meglumine 4 x 20-mg capsules in healthy volunteers. Clin Pharmacol Drug Dev. 2020;9(7):849-854. doi:10.1002/cpdd.789 
ATTR-CM effekt og sikkerhedsprofil
Indikation Vyndaqel®

20 mg: Behandling af transtyretin amyloidose hos voksne patienter med stadie 1 symptomatisk polyneuropati for at udsætte perifer neurologisk funktionshæmning. (SmPC)

61mg: Behandling af transthyretin amyloidose hos voksne patienter med vildtypekardiomyopati eller hereditær kardiomyopati (ATTR-CM).  (SmPC)
Pligttekst
Medicinpriser.dk 


 

PP-VYN-DNK-0261 24.05.2023

Bivirkninger skal indberettes. Hvis du vil rapportere en bivirkning, kan du kontakte Pfizer på e-mail: [email protected]

 

PfizerPro kontoPfizerPro konto

Få adgang til information, materialer, efteruddannelse samt modtag kommunikation om Pfizers lægemidler og vacciner.

Log indRegisterMin profilLog ud

Informationen på dette website er kun beregnet til Sundhedspersoner i Danmark.

Denne hjemmeside er udarbejdet til dig af Pfizer Danmark.

 

© Pfizer 2023. Alle rettigheder til denne hjemmeside forbeholdes Pfizer ApS.

PP-VYN-DNK-0255 Maj 2023
Du forlader nu Pfizer
Du forlader nu et Pfizer-drevet website. Links til alle eksterne websites leveres som en ressource til vores besøgende. Pfizer påtager sig intet ansvar for indholdet af websites, der ikke ejes og drives af Pfizer.