Informationen på dette website er kun beregnet til Sundhedspersoner i Danmark

Søg

Menu

Close

Log indLog ud LægemidlerTerapiområderPfizerConnectPfizerConnectArrangementerMaterialerEfteruddannelse
Om ATTRStudiedesignATTR-CM studiedesignATTR-PN studiedesignEffekt & SikkerhedATTR-CMPrimære endemålLangsigtet effektSekundære endemålSikkerhedsprofilATTR-PNPrimære og sekundære endemålLangsigtet effektVirkning på mutationerSikkerhedsprofilDoseringATTR-CM doseringATTR-PN doseringMOD/MOARessourcerArrangementerMaterialerVideoer

VYNDAQEL (tafamidis) 61 mg er indiceret til behandling af vildtype eller arvelig transthyretin amyloidose hos voksne patienter med kardiomyopati (ATTR-CM). VYNDAQEL (tafamidis meglumin) 20 mg er indiceret til behandling af transthyretin amyloidose hos voksne patienter med stadie 1 symptomatisk polyneuropati (ATTR-PN) for at forsinke perifer neurologisk funktionshæmning.

VYNDAQEL forsinkede progressionen af neurologisk svækkelse i 5,5 år hos Val30Met-patienter i stadie 1

En post-hoc analyse viste, at hastigheden af sygdomsprogressionen hos patienter, som skiftede fra placebo til VYNDAQEL, blev langsommere, så den matchede progressionshastigheden hos patienter i fortsat behandling med VYNDAQEL.1

Ændring i månedlig middelværdi for NIS-LL hos Val30Met-patienter fra baseline til år 5,51

Figur konstrueret af Pfizer ud fra Figur 3A i Ref 1

  • Sammenlignet med placebo forsinkede VYNDAQEL progression ved neurologisk svækkelse mere end dobbelt så hurtigt (0,29 vs. 0,12 point/måned, henholdsvis)1
  • Opstart af patienter på VYNDAQEL forsinkede progression i neurologisk svækkelse på lang sigt (0,12 point/måned)1
  • Skift fra placebo til VYNDAQEL forsinkede progression i neurologisk svækkelse på lang sigt (0,12 point/måned)1
Prøvestørrelse, der repræsenterer antal patienter vurderet ved planlagte besøg.1NIS-LL (Neuropathy Impairment Score in Lower Limb) vurderer muskelsvaghed, reflekser og fornemmelse i underekstremiteter, som er mest påvirket i det tidlige stadie af ATTR-polyneuropati. En højere NIS-LL-score angiver en forværring af neurologiske symptomer.ATTR-PN=transthyretin amyloid polyneuropati.Studiedesign

Post hoc slope-analyse blev udført for at sammenligne hyppigheden af sygdomsprogression i NIS-LL inden for og mellem VYNDAQEL-til-VYNDAQEL- og placebo-til-VYNDAQEL-grupperne i den dobbeltblindede, placebokontrollerede fase (måned 0-18) og ikke-blindede faser (måned 18-66). Val30Met-patienter fik VYNDAQEL 20 mg en gang dagligt fra dag 1 til måned 66 (n=38) eller placebo fra dag 1 til måned 18, hvorefter de skiftede til VYNDAQEL 20 mg en gang dagligt til måned 66 (n=37).1,2

Referencer:Barroso FA, Judge DP, Ebede B, et al. Long-term safety and efficacy of tafamidis for the treatment of hereditary transthyretin amyloid polyneuropathy: results up to 6 years. Amyloid. 2017;24(3):194-204. doi:10.1080/13506129.2017.1357545VYNDAQEL SmPC
ATTR-PN effekt og sikkerhedsprofil
Indikation Vyndaqel®

20 mg: Behandling af transtyretin amyloidose hos voksne patienter med stadie 1 symptomatisk polyneuropati for at udsætte perifer neurologisk funktionshæmning. (SmPC)

61mg: Behandling af transthyretin amyloidose hos voksne patienter med vildtypekardiomyopati eller hereditær kardiomyopati (ATTR-CM).  (SmPC)
Pligttekst
Medicinpriser.dk 


 

PP-VYN-DNK-0263 24.05.2023

Bivirkninger skal indberettes. Hvis du vil rapportere en bivirkning, kan du kontakte Pfizer på e-mail: [email protected]

 

PfizerPro kontoPfizerPro konto

Få adgang til information, materialer, efteruddannelse samt modtag kommunikation om Pfizers lægemidler og vacciner.

Log indRegisterMin profilLog ud

Informationen på dette website er kun beregnet til Sundhedspersoner i Danmark.

Denne hjemmeside er udarbejdet til dig af Pfizer Danmark.

 

© Pfizer 2023. Alle rettigheder til denne hjemmeside forbeholdes Pfizer ApS.

PP-VYN-DNK-0255 Maj 2023
Du forlader nu Pfizer
Du forlader nu et Pfizer-drevet website. Links til alle eksterne websites leveres som en ressource til vores besøgende. Pfizer påtager sig intet ansvar for indholdet af websites, der ikke ejes og drives af Pfizer.