Informationen på dette website er kun beregnet til Sundhedspersoner i Danmark

Søg

Menu

Close

Log indLog ud LægemidlerTerapiområderPfizerConnectPfizerConnectArrangementerMaterialerEfteruddannelse
Om ATTRStudiedesignATTR-CM studiedesignATTR-PN studiedesignEffekt & SikkerhedATTR-CMPrimære endemålLangsigtet effektSekundære endemålSikkerhedsprofilATTR-PNPrimære og sekundære endemålLangsigtet effektVirkning på mutationerSikkerhedsprofilDoseringATTR-CM doseringATTR-PN doseringMOD/MOARessourcerArrangementerMaterialerVideoer

VYNDAQEL (tafamidis) 61 mg er indiceret til behandling af vildtype eller arvelig transthyretin amyloidose hos voksne patienter med kardiomyopati (ATTR-CM). VYNDAQEL (tafamidis meglumin) 20 mg er indiceret til behandling af transthyretin amyloidose hos voksne patienter med stadie 1 symptomatisk polyneuropati (ATTR-PN) for at forsinke perifer neurologisk funktionshæmning.

VYNDAQEL forsinker progression af neurologisk svækkelse hos både Val30Met og ikke-Val30Met-patienter1

En post-hoc analyse fra 2 forskellige studier viste sammenlignelig respons med VYNDAQEL i Val30Met og ikke-Val30Met-patienter, når baseline neurologisk sværhedsgrad blev taget i betragtning, uanset neurologisk status1

LS middelændring i NIS-LL i Val30Met og ikke-Val30Met-patienter fra baseline til år 11
Figur konstrueret af Pfizer ud fra Ref 1ATTR-PN=transthyretin amyloid polyneuropati; LS=mindste kvadrater; NIS-LL=Neuropathy Impairment Score i underekstremiteterne.
Studiedesign

Formålet med denne post-hoc-analyse var bedre at forstå virkningerne af tafamidis hos ikke-Val30Met og Val30Met-patienter. For at opnå dette kombinerede analysen data fra 2 kliniske forsøg: 1) det randomiserede, dobbeltblindede, 18 måneders, placebokontrollerede afgørende forsøg med Val30Met-patienter, som fik enten 20 mg oral VYNDAQEL en gang dagligt eller placebo, og 2) et 12-måneders ikke-blindet, enkeltgruppestudie med ikke-Val30Met-patienter, som fik VYNDAQEL 20 mg en gang dagligt.1,2

Referencer:Gundapaneni BK, Sultan MB, Keohane DJ, Schwartz JH. Tafamidis delays neurological progression comparably across Val30Met and non-Val30Met genotypes in transthyretin familial amyloid polyneuropathy. Eur J Neurol. 2018;25(3):464-468. doi:10.1111/ene.13510VYNDAQEL SmPC
ATTR-PN effekt og sikkerhedsprofil
Indikation Vyndaqel®

20 mg: Behandling af transtyretin amyloidose hos voksne patienter med stadie 1 symptomatisk polyneuropati for at udsætte perifer neurologisk funktionshæmning. (SmPC)

61mg: Behandling af transthyretin amyloidose hos voksne patienter med vildtypekardiomyopati eller hereditær kardiomyopati (ATTR-CM).  (SmPC)
Pligttekst
Medicinpriser.dk 


 

PP-VYN-DNK-0264 24.05.2023

Bivirkninger skal indberettes. Hvis du vil rapportere en bivirkning, kan du kontakte Pfizer på e-mail: [email protected]

 

PfizerPro kontoPfizerPro konto

Få adgang til information, materialer, efteruddannelse samt modtag kommunikation om Pfizers lægemidler og vacciner.

Log indRegisterMin profilLog ud

Informationen på dette website er kun beregnet til Sundhedspersoner i Danmark.

Denne hjemmeside er udarbejdet til dig af Pfizer Danmark.

 

© Pfizer 2023. Alle rettigheder til denne hjemmeside forbeholdes Pfizer ApS.

PP-VYN-DNK-0255 Maj 2023
Du forlader nu Pfizer
Du forlader nu et Pfizer-drevet website. Links til alle eksterne websites leveres som en ressource til vores besøgende. Pfizer påtager sig intet ansvar for indholdet af websites, der ikke ejes og drives af Pfizer.