Informationen på dette website er kun beregnet til Sundhedspersoner i Danmark

Søg

Menu

Close

Log indLog ud LægemidlerTerapiområderPfizerConnectPfizerConnectArrangementerMaterialerEfteruddannelse
Om ATTRStudiedesignATTR-CM studiedesignATTR-PN studiedesignEffekt & SikkerhedATTR-CMPrimære endemålLangsigtet effektSekundære endemålSikkerhedsprofilATTR-PNPrimære og sekundære endemålLangsigtet effektVirkning på mutationerSikkerhedsprofilDoseringATTR-CM doseringATTR-PN doseringMOD/MOARessourcerArrangementerMaterialerVideoer

VYNDAQEL (tafamidis) 61 mg er indiceret til behandling af vildtype eller arvelig transthyretin amyloidose hos voksne patienter med kardiomyopati (ATTR-CM). VYNDAQEL (tafamidis meglumin) 20 mg er indiceret til behandling af transthyretin amyloidose hos voksne patienter med stadie 1 symptomatisk polyneuropati (ATTR-PN) for at forsinke perifer neurologisk funktionshæmning.

VYNDAQEL sikkerhedsprofil

VYNDAQELs sikkerhedsprofil er fastlagt for ATTR-PN i stadie 1. I en analyse, der dækkede 6 år, var VYNDAQEL generelt veltolereret hos patienter i kliniske forsøg og observationsforsøg samt i klinisk praksis.1,2

Bivirkninger generelt
  • Bivirkninger ved behandling med VYNDAQEL er generelt milde eller moderate i sværhedsgrad2
Pivotalt studie
  • Almindelige bivirkninger inkluderede urinvejsinfektion, vaginal infektion, diarré og smerter i øvre abdomen3
  • Seponeringsraterne for VYNDAQEL på grund af bivirkninger svarede til dem for placebo3
  • Forekomsten af alvorlige bivirkninger var den samme i VYNDAQEL (9,2 %) og placebogrupper (7,9 %)3
Sikkerhed på lang sigt
  • Data fra mere end 6 år (klinisk brug i interventionsstudier såvel som observationelle studier) har ikke vist nye tegn på bivirkninger1,2,4
Studiedesign: en post hoc-poolet analyse af sikkerhedsdata fra 4 fuldførte forsøg og 1 igangværende studie med VYNDAQEL hos patienter med ATTR-PN. Val30Met-patienter (n=115) blev sammenlignet med ikke-Val30Met-patienter (n=22) og havde en gennemsnitlig varighed af VYNDAQEL-eksponering på 44,2 måneder.1

ATTR-PN=transthyretin amyloid polyneuropati.
Referencer:Huber P, Flynn A, Sultan MB, et al. A comprehensive safety profile of tafamidis in patients with transthyretin amyloid polyneuropathy. Amyloid. 2019;26(4):203-209. doi:10.1080/13506129.2019.1643714VYNDAQEL SmPCCoelho T, Maia LF, Martins da Silva A, et al. Tafamidis for transthyretin familial amyloid polyneuropathy: a randomized, controlled trial. Neurology. 2012;79(8):785-792. doi:10.1212/WNL.0b013e3182661eb1Barroso FA, Judge DP, Ebede B, et al. Long-term safety and efficacy of tafamidis for the treatment of hereditary transthyretin amyloid polyneuropathy: results up to 6 years. Amyloid. 2017;24(3):194-204. doi:10.1080/13506129.2017.1357545
Indikation Vyndaqel®

20 mg: Behandling af transtyretin amyloidose hos voksne patienter med stadie 1 symptomatisk polyneuropati for at udsætte perifer neurologisk funktionshæmning. (SmPC)

61mg: Behandling af transthyretin amyloidose hos voksne patienter med vildtypekardiomyopati eller hereditær kardiomyopati (ATTR-CM).  (SmPC)
Pligttekst
Medicinpriser.dk 


 

ATTR-PN effekt og sikkerhedsprofil
PP-VYN-DNK-0265 24.05.2023

Bivirkninger skal indberettes. Hvis du vil rapportere en bivirkning, kan du kontakte Pfizer på e-mail: [email protected]

 

PfizerPro kontoPfizerPro konto

Få adgang til information, materialer, efteruddannelse samt modtag kommunikation om Pfizers lægemidler og vacciner.

Log indRegisterMin profilLog ud

Informationen på dette website er kun beregnet til Sundhedspersoner i Danmark.

Denne hjemmeside er udarbejdet til dig af Pfizer Danmark.

 

© Pfizer 2023. Alle rettigheder til denne hjemmeside forbeholdes Pfizer ApS.

PP-VYN-DNK-0255 Maj 2023
Du forlader nu Pfizer
Du forlader nu et Pfizer-drevet website. Links til alle eksterne websites leveres som en ressource til vores besøgende. Pfizer påtager sig intet ansvar for indholdet af websites, der ikke ejes og drives af Pfizer.