Informationen på dette website er kun beregnet til Sundhedspersoner i Danmark

Søg

Menu

Close

Log indLog ud LægemidlerTerapiområderPfizerConnectPfizerConnectArrangementerMaterialerEfteruddannelse

Menu

Luk

Specialist til specialistUddannelsesfilm inden for kræftområdet til læger og sygeplejerskerAnders Bonde om RWECML-film: Til dig, der søger mere viden inden for hæmatologiKardio-onkologiske overvejelser hos brystkræftpatienterResourcerArrangementerMaterialerVideoer

Kardio-onkologiske overvejelser hos brystkræftpatienter

Af Kirsten Melgaard Nielsen, Overlæge ph.d., Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital

Incidensen af brystkræft er som bekendt stigende. Heldigvis er overlevelsen samtidig forbedret. Men det betyder også, at der potentielt er flere patienter, som kan få senfølger til deres kræftbehandling, herunder hjertepåvirkning.
Så hvilke kardio-onkologiske overvejelser er det relevant at gøre sig, når en brystkræftpatient sættes i behandling? Det reflekterer overlæge, ph.d. Kirsten Melgaard Nielsen fra Aarhus Universitetshospital over i en kort film (12 min.), der, sammen med en folder, er blevet udarbejdet på baggrund af ESCs Kardio-Onkologiske Guidelines, der udkom i 2022.1

Dette er den første guideline fra European Society of Cardiology (ESC) om kardio-onkologi. Formålet med retningslinjerne er at hjælpe alle sundhedsprofessionelle, der behandler onkologiske patienter før, under og efter deres kræftbehandlinger med hensyn til eventuelle kardiovaskulære udfordringer. Denne guideline giver vejledning om definitioner, diagnose, behandling og forebyggelse af cancerterapirelateret CV-toksicitet og håndtering af CV-sygdom forårsaget direkte eller indirekte af cancer.


Bestil også hæftet, der bl.a. guider til, hvordan brystkræftpatienter bedst risikovurderes ift. kardiotoxicitet, og hvilke præparater der kan øge risikoen.

Multidisciplinær tilgang til patienter med brystkræft og hjertesvigt

”Det er vigtigt at varetage patienter med både brystkræft og hjertesvigt i tæt samarbejde mellem onkologer og kardiologer (kardio-onkologer). Det må drøftes løbende om der findes relevante alternative behandlingsmuligheder, eller om behandlingen midlertidigt skal sættes på pause under optitrering af hjertesvigtbehandling. Ved asymptomatisk hjertesvigt/myokardie dysfunktion kan den livsvigtige kræftbehandling ofte fortsættes uden pause, hvis blot man informerer patienten om relevante symptomer og følger patienterne med tætte ekkokardiografiske kontroller og/eller måling af biomarkører (pro-bnp) og ved behov opstarter relevant (forebyggende) hjertesvigt behandling.”

- Kirsten Melgaard Nielsen, Overlæge ph.d., Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital
Vejledning med fokus på brystkræftpatienter og potentielle hjerterelaterede komplikationer Bestil vejledningen Kardio-Onkologiske overvejelser hos brystkræftpatienter

Vejledningen har fokus op brystkræftpatienter og potentielle hjeretrelaterede komplikationer sekundært til kræftbehandlingen - også benævt "kardiotoxicitet".

Bestil herLoading
Udforsk dine muligheder med PfizerConnect - Pfizers online læringsunivers På PfizerConnect kan du deltage i aktuelle webinarer og konferencer, få adgang til on-demand læringsmoduler og andre materialer og blive opdateret på den nyeste forskning via forskningsartikler, studier og data. PfizerConnect samler det hele ét sted og vi har gjort indholdet tilgængeligt for dig, når og hvor du ønsker det. Se PfizerConnects tilbud til dig Loading 

Reference

Lyon AR, López-Fernández T, Couch LS et al. 2022 ESC Guidelines on cardio-oncology developed in collaboration with the European Hematology Association (EHA), the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO) and the International Cardio-Oncology Society (IC-OS), European Heart Journal (2022) 43, 4229–4361
Indikation IBRANCE®

IBRANCE® er indiceret til behandling af hormonreceptor (HR) positiv, human epidermal vækstfaktorreceptor 2 (HER2) negativ lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft:

  • i kombination med en aromatasehæmmer;
  • i kombination med fulvestrant hos kvinder, som forudgående har fået endokrin terapi.

Endokrinterapi skal kombineres med en luteiniserende hormonfrigivende hormon (LHRH)-agonist hos præ- og perimenopausale kvinder(SmPC)
Ibrance pligttekst

PP-IBR-DNK-0613, 11. oktober 2023

Bivirkninger skal indberettes. Hvis du vil rapportere en bivirkning, kan du kontakte Pfizer på e-mail: [email protected]

 

PfizerPro kontoPfizerPro konto

Få adgang til information, materialer, efteruddannelse samt modtag kommunikation om Pfizers lægemidler og vacciner.

Log indRegisterMin profilLog ud

Informationen på dette website er kun beregnet til Sundhedspersoner i Danmark.

Denne hjemmeside er udarbejdet til dig af Pfizer Danmark.

 

© Pfizer 2023. Alle rettigheder til denne hjemmeside forbeholdes Pfizer ApS.

PP-E1A-DNK-0009
Du forlader nu Pfizer
Du forlader nu et Pfizer-drevet website. Links til alle eksterne websites leveres som en ressource til vores besøgende. Pfizer påtager sig intet ansvar for indholdet af websites, der ikke ejes og drives af Pfizer.