Informationen på dette website er kun beregnet til Sundhedspersoner i Danmark

Søg

Menu

Close

Log indLog ud LægemidlerTerapiområderPfizerConnectPfizerConnectArrangementerMaterialerEfteruddannelse

Menu

Close

Om ZaviceftaIndikationerPatogen dækningBivirkningerKlinisk effektRECAPTURE (cUTI)RECLAIM (cIAI)REPRISE (cUTI + cIAI)REPROVE (HAPVAP)Administration og doseringDosering - voksne patienterDosering - pædiatriske patienterHåndtering og administrationRessourcerArrangementerMaterialerVideoer

Indrapportering af bivirkninger, se nederst på siden

Dosering - pædiatriske patienter1

Zavicefta har samme dosering på tværs af indikationer1

Instruktionsvideo til dosering af pædiatriske patienter
I denne instruktionsvideo kan du få en uddybende forklaring på den anbefalede dosering og administration af Zavicefta® til pædiatriske patienter. Derudover gennemgåes der i videoen et eksempel på beregning af dosering til en patient.

Den anbefalede dosering af Zavicefta er beregnet ud fra patientens alder, vægt og nyrefunktion.
 

Dosering til pædiatriske patienter med kreatininclearance (CrCL) > 50 ml/min/1,73 m2

Tabellen viser den anbefalede intravenøse dosis til pædiatriske patienter med estimeret kreatininclearance (CrCl) > 50 ml/min/1,73 m2. Anbefalet dosis til pædiatriske patienter med estimeret CrCla > 50 ml/min/1,73 m2.

Scroll left to view table

Dosage in paediatric patients aged 3 months to <18 years with CrCl* >50 mL/min/1.73 m2 (refer to SmPC for full dosing information)†‡§

Figur udarbejdet af Pfizer efter tabel 2, reference 1.

a. CrCL estimeres ved hjælp af Schwartz’ formel.
b. Skal anvendes i kombination med metronidazol, når det er verificeret, eller der er mistanke om, at anaerobe patogener bidrager til infektionsprocessen.
c. Skal anvendes i kombination med et antibiotikum, der er aktivt mod Gram positive patogener, når det er verificeret, eller der er mistanke om, at de bidrager til infektionsprocessen.
d. Den viste samlede behandlingsvarighed kan omfatte intravenøs Zavicefta efterfulgt af passende oral behandling.
e.  Der er meget begrænset erfaring med anvendelse af Zavicefta i mere end 14 dage.
f. Der er begrænset erfaring med anvendelse af Zavicefta til pædiatriske patienter i alderen 3 måneder til < 6 måneder 
g. Ceftazidim/avibactam er et kombinationspræparat i et fast forhold på 4:1, og dosisanbefalingerne er alene baseret på ceftazidim-komponenten 

Dosering til pædiatriske patienter ≥ 2 år med CrCL ≤ 50 ml/min/1,73 m2

Anbefalet dosis til pædiatriske patienter med estimeret CrClh ≤ 50 ml/min/1,73 m2

Scroll left to view table

Dosage in paediatric patients aged 3 months to <18 years with CrCl* >50 mL/min/1.73 m2 (refer to SmPC for full dosing information)†‡§

Figur udarbejdet af Pfizer efter tabel 4, reference 1.

h. CrCL estimeret ved anvendelse af Cockcroft-Gault-formlen.
i. Dosisanbefalinger er baseret på farmakokinetiske modeller.
j. Ceftazidim og Avibactam fjernes ved hæmodialyse. Dosering af Zavicefta på hæmodialysedage skal ske efter afsluttet hæmodialyse.
k. Ceftazidim/avibactam er et kombinationspræparat i et fast forhold på 4:1, og dosisanbefalingerne er alene baseret på ceftazidim-komponenten.

Dosering til pædiatriske patienter < 2 år med CrCL ≤ 50 ml/min/1,73 m2

Anbefalet dosis til pædiatriske patienter med estimeret CrCll ≤ 50 ml/min/1,73 m2
 

Figur udarbejdet af Pfizer efter tabel 5, reference 1.

l. Beregnet ved anvendelse af Schwartz’ formel.
m. Dosisanbefalinger er baseret på farmakokinetiske modeller.
n. Ceftazidim/avibactam er et kombinationspræparat i et fast forhold på 4:1, og dosisanbefalingerne er alene baseret på ceftazidim-komponenten.

Der er en potentiel risiko for overdosering, særligt hos pædiatriske patienter i alderen 3 måneder til under 12 måneder. Der bør derfor udvises forsigtighed ved beregning af dosens administrationsvolumen.
Der foreligger utilstrækkelige data til at anbefale et doseringsregime til pædiatriske patienter < 2 år med CrCL < 16 ml/min/1,73 m2.

Scroll left to view table

Anbefalet dosis til pædiatriske patienter med estimeret CrCll ≤ 50 ml/min/1,73 m2

Dosage in paediatric patients aged 3 months to <18 years with CrCl* >50 mL/min/1.73 m2 (refer to SmPC for full dosing information)†‡§

Se mere
Indikationer

Se i hvilke infektion Zavicefta® er indiceret.

Læs mereLoading
Bivirkninger ved Zavicefta®

Få indblik i Zaviceftas bivirkningsprofil og få overblik over de almindelige bivirkninger.
 

Se bivirkningerLoading
Reference:Zavicefta®, SmPC
Indikation Zavicefta®

Zavicefta® er indiceret til voksne og pædiatriske patienter i alderen 3 måneder og derover til behandling af følgende infektioner:

  • Kompliceret intra-abdominal infektion (cIAI) 
  • Kompliceret urinvejsinfektion (cUTI), herunder pyelonefritis
  • Nosokomiel pneumoni (HAP), herunder respiratorassocieret pneumoni (VAP)

Zavicefta® er også indiceret til behandling af voksne patienter med bakteriæmi, der er opstået i forbindelse med, eller formodes at være opstået i forbindelse med, infektionerne angivet ovenfor.

Zavicefta® er også indiceret til behandling af infektioner forårsaget af aerobe gramnegative mikroorganismer hos voksne og pædiatriske patienter i alderen 3 måneder og derover med begrænsede behandlingsmuligheder.

Der skal tages hensyn til de oficielle retningslinjer for hensigtsmæssig anvendelse af antibakterielle lægemidler. (SmPC)
 

Zavicefta® produktresume
Pligttekst

Dosing
PP-ZVA-DNK-0078. 31. Mar 2023

Bivirkninger skal indberettes. Hvis du vil rapportere en bivirkning, kan du kontakte Pfizer på e-mail: [email protected]

 

PfizerPro kontoPfizerPro konto

Få adgang til information, materialer, efteruddannelse samt modtag kommunikation om Pfizers lægemidler og vacciner.

Log indRegisterMin profilLog ud

Informationen på dette website er kun beregnet til Sundhedspersoner i Danmark.

Denne hjemmeside er udarbejdet til dig af Pfizer Danmark.

 

© Pfizer 2023. Alle rettigheder til denne hjemmeside forbeholdes Pfizer ApS.

PP-ZVA-DNK-0069
Du forlader nu Pfizer
Du forlader nu et Pfizer-drevet website. Links til alle eksterne websites leveres som en ressource til vores besøgende. Pfizer påtager sig intet ansvar for indholdet af websites, der ikke ejes og drives af Pfizer.