Informationen på dette website er kun beregnet til Sundhedspersoner i Danmark

Søg

Menu

Close

Log indLog ud LægemidlerTerapiområderPfizerConnectPfizerConnectArrangementerMaterialerEfteruddannelse

Menu

Close

Om ZaviceftaIndikationerPatogen dækningBivirkningerKlinisk effektRECAPTURE (cUTI)RECLAIM (cIAI)REPRISE (cUTI + cIAI)REPROVE (HAPVAP)Administration og doseringDosering - voksne patienterDosering - pædiatriske patienterHåndtering og administrationRessourcerArrangementerMaterialerVideoer

Indrapportering af bivirkninger, se nederst på siden

Dosering - voksne patienter1

Dosering til voksne (CrCl) >50 ml/mina

Dosering til voksne CrCLf ≤ 50 ml/min

Tab Number 3

Dosering til voksne med kreatininclearance (CrCl) >50 ml/mina

Scroll left to view table

Figur udarbejdet af Pfizer efter tabel 1, reference 1.

a. CrCL estimeret ved anvendelse af Cockcroft-Gault-formlen.
b. Skal anvedes i kombination med metronidazol, når det er verificeret, eller der er mistanke om, at anaerobe patogener bidrager til infektionsprocessen.
c. Skal anvendes i kobination med et antibiotikum, der er aktivt mod gram-positive patogener, når der er verificeret, eller der er mistanke om, at de bidrager til infektionsprocessen.
d. Den viste samlede behandlingsvarighed kan omfatte intravenøs Zavicefta® efterfulgt af passende oral behandling.
e. Der er meget begrænset erfaring med anvendelse af Zavicefta® i mere end 14 dage.

Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter med let nedsat nyrefunktion (estimeret CrCL ≥50 - ≤80 ml/min).

Dosering til voksne med estimeret CrCLf ≤ 50 ml/min

Følgende dosisjusteringer anbefales til patienter med estimeret CrCL ≤50 ml/min:

Figur udarbejdet af Pfizer efter tabel 2, reference 1.

f. CrCL estimeret ved anvendelse af Cockcroft-Gault-formlen.
g. Dosisanbefalinger er baseret på farmakokinetiske modeller.
h. Ceftazidim og Avibactam fjernes ved hæmodialyse. Dosering af Zavicefta på hæmodialysedage skal ske efter afsluttet hæmodialyse.
i. Ceftazidim/avibactam er et kombinationspræparat i et fast forhold på 4:1, og dosisanbefalingerne er alene baseret på ceftazidim-komponenten

Scroll left to view table
Se mere
Indikationer

Se i hvilke infektion Zavicefta® er indiceret.

Læs mereLoading
Bivirkninger ved Zavicefta®

Få indblik i Zaviceftas bivirkningsprofil og få overblik over de almindelige bivirkninger.
 

Se bivirkningerLoading
Reference:Zavicefta®, SmPC
Indikation Zavicefta®

Zavicefta® er indiceret til voksne og pædiatriske patienter i alderen 3 måneder og derover til behandling af følgende infektioner:

  • Kompliceret intra-abdominal infektion (cIAI) 
  • Kompliceret urinvejsinfektion (cUTI), herunder pyelonefritis
  • Nosokomiel pneumoni (HAP), herunder respiratorassocieret pneumoni (VAP)

Zavicefta® er også indiceret til behandling af voksne patienter med bakteriæmi, der er opstået i forbindelse med, eller formodes at være opstået i forbindelse med, infektionerne angivet ovenfor.

Zavicefta® er også indiceret til behandling af infektioner forårsaget af aerobe gramnegative mikroorganismer hos voksne og pædiatriske patienter i alderen 3 måneder og derover med begrænsede behandlingsmuligheder.

Der skal tages hensyn til de oficielle retningslinjer for hensigtsmæssig anvendelse af antibakterielle lægemidler. (SmPC)
 

Zavicefta® produktresume
Pligttekst

Adminisration og dosering
PP-ZVA-DNK-0077. 31. Mar 2023

Bivirkninger skal indberettes. Hvis du vil rapportere en bivirkning, kan du kontakte Pfizer på e-mail: [email protected]

 

PfizerPro kontoPfizerPro konto

Få adgang til information, materialer, efteruddannelse samt modtag kommunikation om Pfizers lægemidler og vacciner.

Log indRegisterMin profilLog ud

Informationen på dette website er kun beregnet til Sundhedspersoner i Danmark.

Denne hjemmeside er udarbejdet til dig af Pfizer Danmark.

 

© Pfizer 2023. Alle rettigheder til denne hjemmeside forbeholdes Pfizer ApS.

PP-ZVA-DNK-0069
Du forlader nu Pfizer
Du forlader nu et Pfizer-drevet website. Links til alle eksterne websites leveres som en ressource til vores besøgende. Pfizer påtager sig intet ansvar for indholdet af websites, der ikke ejes og drives af Pfizer.