Informationen på dette website er kun beregnet til Sundhedspersoner i Danmark

Søg

Menu

Close

Log indLog ud LægemidlerTerapiområderPfizerConnectPfizerConnectArrangementerMaterialerEfteruddannelse

Menu

Close

Om ZaviceftaIndikationerPatogen dækningBivirkningerKlinisk effektRECAPTURE (cUTI)RECLAIM (cIAI)REPRISE (cUTI + cIAI)REPROVE (HAPVAP)Administration og doseringDosering - voksne patienterDosering - pædiatriske patienterHåndtering og administrationRessourcerArrangementerMaterialerVideoer

Indrapportering af bivirkninger, se nederst på siden

RECAPTURE (cUTI)

RECAPTURE er et internationalt, randomiseret, dobbeltblindet, sammenlignende fase 3 studie hos mere end 1000 patienter1. Studiet viste, at Zavicefta® havde lige så god effekt som doripenem hos hospitalsindlagte patienter med cUTI forårsaget af gram-negative patogener, herunder pyelonefritis1.

Effekt ved kompliceret urinvejsinfektion (cUTI)

Figur udarbejdet af Pfizer efter data i reference 1, tabel 2. 
Komparator data kan ikke vises, da præparatet ikke er markedsført i Danmark.

*Test-of-cure: 21-25 dage efter randomisering
**mMITT: Mikrobiologisk modificeret intent-to-treat

 

Studiedesign

*Non-inferioritet blev betragtet som opfyldt, hvis den nedre grænse for 95% CI var større end –12,5%

Se mere

Effekt ved HAP og VAP

Se effekt samt studiedesign ved nosocomiel pneumoni (HAP) inkl. ventilatorassocieret pneumoni (VAP)

Se REPROVE-studietLoading
Effekt på ceftazidim-resistente bakterier

Se effekt samt studiedesign på ceftazidim-resistente Enterobakteriaceae og P. aeruginosa

Se REPRISE-studietLoading
Reference:Wagenlehner FM, et al. Clin Infect Dis 2016; 63:754-62
Indikation Zavicefta®

Zavicefta® er indiceret til voksne og pædiatriske patienter i alderen 3 måneder og derover til behandling af følgende infektioner:

  • Kompliceret intra-abdominal infektion (cIAI) 
  • Kompliceret urinvejsinfektion (cUTI), herunder pyelonefritis
  • Nosokomiel pneumoni (HAP), herunder respiratorassocieret pneumoni (VAP)

Zavicefta® er også indiceret til behandling af voksne patienter med bakteriæmi, der er opstået i forbindelse med, eller formodes at være opstået i forbindelse med, infektionerne angivet ovenfor.

Zavicefta® er også indiceret til behandling af infektioner forårsaget af aerobe gramnegative mikroorganismer hos voksne og pædiatriske patienter i alderen 3 måneder og derover med begrænsede behandlingsmuligheder.

Der skal tages hensyn til de oficielle retningslinjer for hensigtsmæssig anvendelse af antibakterielle lægemidler. (SmPC)
 

Zavicefta® produktresume
Pligttekst

Klinisk effekt
PP-ZVA-DNK-0073. 31. Mar 2023

Bivirkninger skal indberettes. Hvis du vil rapportere en bivirkning, kan du kontakte Pfizer på e-mail: [email protected]

 

PfizerPro kontoPfizerPro konto

Få adgang til information, materialer, efteruddannelse samt modtag kommunikation om Pfizers lægemidler og vacciner.

Log indRegisterMin profilLog ud

Informationen på dette website er kun beregnet til Sundhedspersoner i Danmark.

Denne hjemmeside er udarbejdet til dig af Pfizer Danmark.

 

© Pfizer 2023. Alle rettigheder til denne hjemmeside forbeholdes Pfizer ApS.

PP-ZVA-DNK-0069
Du forlader nu Pfizer
Du forlader nu et Pfizer-drevet website. Links til alle eksterne websites leveres som en ressource til vores besøgende. Pfizer påtager sig intet ansvar for indholdet af websites, der ikke ejes og drives af Pfizer.