Informationen på dette website er kun beregnet til Sundhedspersoner i Danmark

Søg

Menu

Close

Log indLog ud LægemidlerTerapiområderPfizerConnectPfizerConnectArrangementerMaterialerEfteruddannelse

Menu

Close

Om ZaviceftaIndikationerPatogen dækningBivirkningerKlinisk effektRECAPTURE (cUTI)RECLAIM (cIAI)REPRISE (cUTI + cIAI)REPROVE (HAPVAP)Administration og doseringDosering - voksne patienterDosering - pædiatriske patienterHåndtering og administrationRessourcerArrangementerMaterialerVideoer

Indrapportering af bivirkninger, se nederst på siden

RECLAIM (cIAI)

RECLAIM er et internationalt, randomiseret, dobeltblindet, sammenlignende fase 3 studie med mere end 1000 patienter1. Studiet viste, at Zavicefta® havde lige så god effekt som meropenem, når det blev givet i kombination med metronidazol til hospitalsindlagte patienter med cIAI forårsaget af Gram-negative patogener1.

Effekt ved kompliceret intra-abdominal infektion (cIAI)

Figur udarbejdet af Pfizer efter data i reference 1, tabel 3.

* Test-of-cure: 28-35 dage efter randomisering
** MITT: modificeret intent-to-treat

 

Studiedesign

Figur udarbejdet af Pfizer efter data i reference 1.

*Klinisk respons er defineret som komplet ophør eller væsentlig forbedring af tegn og symptomer på infektionensstedet, således at ingen yderligere antibakteriel behandling, drænage eller kirurgisk intervention var nødvendig. Non-inferioritet blev betragtet som opfyldt, hvis den nedre grænse for 95% CI for differencen mellem grupperne var større end den forudbestemte grænse for non-inferioritet på –12,5%. 

†Patienter i MITT populationen er defineret som patienter der modtog studiemedicin og opfyldte kriterierne for klinisk sygdom. 

Klinisk evaluerbare patienter ved test-of-cure besøg*
 

Figurer udarbejdet af Pfizer efter data i reference 1, tabel 3.

*Test-of-cure: 28-35 dage efter randomisering
**MITT: Modificeret intent-to-treat

Se mere
Effekt ved cTUI

Se effekt samt studiedesign ved kompliceret urinvejsinfektion (cUTI)

Få indblik i RECAPTURE-studietLoading

Effekt ved HAP og VAP

Se effekt samt studiedesign ved nosocomiel pneumoni (HAP) inkl. ventilatorassocieret pneumoni (VAP)

Se REPROVE-studietLoading
Effekt ved HAP og VAPReference:Mazuski JE, et al. Clin Infect Dis 2016;62:1380-9
Indikation Zavicefta®

Zavicefta® er indiceret til voksne og pædiatriske patienter i alderen 3 måneder og derover til behandling af følgende infektioner:

  • Kompliceret intra-abdominal infektion (cIAI) 
  • Kompliceret urinvejsinfektion (cUTI), herunder pyelonefritis
  • Nosokomiel pneumoni (HAP), herunder respiratorassocieret pneumoni (VAP)

Zavicefta® er også indiceret til behandling af voksne patienter med bakteriæmi, der er opstået i forbindelse med, eller formodes at være opstået i forbindelse med, infektionerne angivet ovenfor.

Zavicefta® er også indiceret til behandling af infektioner forårsaget af aerobe gramnegative mikroorganismer hos voksne og pædiatriske patienter i alderen 3 måneder og derover med begrænsede behandlingsmuligheder.

Der skal tages hensyn til de oficielle retningslinjer for hensigtsmæssig anvendelse af antibakterielle lægemidler. (SmPC)
 

Zavicefta® produktresume
Pligttekst

Klinisk effekt
PP-ZVA-DNK-0074. 31. Mar 2023

Bivirkninger skal indberettes. Hvis du vil rapportere en bivirkning, kan du kontakte Pfizer på e-mail: [email protected]

 

PfizerPro kontoPfizerPro konto

Få adgang til information, materialer, efteruddannelse samt modtag kommunikation om Pfizers lægemidler og vacciner.

Log indRegisterMin profilLog ud

Informationen på dette website er kun beregnet til Sundhedspersoner i Danmark.

Denne hjemmeside er udarbejdet til dig af Pfizer Danmark.

 

© Pfizer 2023. Alle rettigheder til denne hjemmeside forbeholdes Pfizer ApS.

PP-ZVA-DNK-0069
Du forlader nu Pfizer
Du forlader nu et Pfizer-drevet website. Links til alle eksterne websites leveres som en ressource til vores besøgende. Pfizer påtager sig intet ansvar for indholdet af websites, der ikke ejes og drives af Pfizer.